จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตร

ความรู้วิชาการเกษตร หมวดนี้สำหรับรวบรวม ความรู้ทางการเกษตร ทุกรูปแบบ
Thawatchai
โพสต์: 23
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 พ.ย. 2018 8:46 pm

จุลินทรีย์ ที่ใช้ในการทำเกษตร

ข้อมูลโดย Thawatchai » อังคาร 11 ธ.ค. 2018 4:22 pm


จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ ช่วยเร่งการ
เจริญเติบโต และตรึงไนโตเจน ปรับสมดุลให้ดินให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นพืช


จุลินทรีย์แต่ละชนิดมีมีข้อดีหรือประโยชน์ที่แตดต่างกัน ควรเลือกใช้ให้ถูกกับ อาการของต้นพืช
แล้วจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ผลผลิตได้ดียิ่งขึ้น


เป็นการน้ำหมักจุลินทรีย์ โดยใช้หัวเชื้อ EM กับ กากน้ำตาล ผสมกับน้ำ หมักทิ้งใว้แล้วนำไปฉีกพืชผักผลไม้
อีเอ็ม (EM) ช่วยในการทำปุ๋ยหมัก ทำให้ดินร่วนซุย ย่อยสลายสารวัตถุอินทรีย์ในดิน


ใช้หน่อกล้วยมาทำจุลินทรีย์ โดยส่วนผสมที่ใช้ หน่อกล้วย กากน้ำตาล หรือ น้ำตาลทรายแดง และ ยาคูลท์ เพื่อเป็นหัวจุลินทรีย์
ตัวนี้ช่วยในการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำ รดราดทางดินเพื่อทำให้ดินร่วนซุย เป็นการเพิ่มจุลินทรีย์ดีลงในดิน


จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ำ ทำหน้าที่กำจัดของเสีย
ก๊าซและสารพิษต่าง ๆ โดยส่วนผสม น้ำตามแหล่งธรรมชาติ กับ เศษอาหาร แล้วนำไปตากแดด
มีความสำคัญในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ และการตรึงไนไตรเจน


จุลินทรีย์ที่เกิดจากการนำรังปลวกมาหมัก เพื่อให้เกิดเป็นจุลินทรีย์เพื่อนำไปใช้ในการทำเกษตร
ส่วนผสม ก็จะมี จาวปลวก ข้าวนึ่งแบบไม่ต้องสุกมาก หรือข้าวเหนียวก็ได้ น้ำเปล่า และน้ำซาวข้าว
ช่วยป้องกันโรคที่เกิดขึ้นทางรากของพืช ใช้ในการฉีดก้อนเห็ดจะทำให้เชื้อเดินเร็ว

ย้อนกลับไปยัง