พืชวงศ์กฤษณา THYMELAEACEAE วงศ์ของกฤษณา

ลักษณะประจำวงศ์

พืชวงศ์กฤษณา THYMELAEACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มีน้อยที่เป็น ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยว เรียงสลับ เวียนสลับ หรือ ออกตรงข้างกันช่อดอกแบบกระจะแยกแขนง หรือกระจุกออกตามง่ามใบ เหนือง่ามใบ หรือ ปลายกิ่ง ดอกสมบูรณ์เพศ ฐานดอกเว้าลึก รูปถ้วยรูประฆังหรือรูปท่อกลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน กลีบดอก 4-5 กลีบ หรือหายไป เกสรเพศผู้จำนวน 1-2 เท่าของ กลีบเลี้ยง หรือมีมาก รังไข่ 1 อัน อยู่เหนือ ฐานดอกมี 1-5 ช่องแต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลสดหรือแห้งแตก มักมีกลีบเลี้ยงประดับขั้วผล มี 1-5 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

วงศ์พืชชนิดนี้พบบริเวณทางศึกษาธรรมชาติ 2 ชนิด คือ

  • ไม้หอม Aquilaria malaccensis Lam.
  • ตันหยงพรุ (Gonystylus confusus Airy Shaw)
กฤษณา
ต้นกฤษณา ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีเทา

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment