พืชวงศ์ปาล์มและวงศ์ย่อยของปาล์ม PALMAE

ลักษณะประจำวงศ์

พืชวงศ์ปาล์ม PALMAE ลักษณะวงศ์ปาล์มเป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เถา ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนบางครั้งมีหนาม มีทั้งลำ เดี่ยว และแตกกอ มีน้อยที่แตกกิ่งใบประกอบ มีทั้ง รูปมือและรูปขนนก มีน้อยที่คล้ายใบเดี่ยว เรียงสลับ โคนก้านใบแผ่ขยายเป็นกาบ ซึ่งมัก เชื่อมติดกันหุ้มคอยอด หรือมีรกเป็นเส้นใย เหนียวคล้ายร่างแหที่ขอบกาบ มีหลายสกุล ที่กาบใบและก้านใบมีหนาม ช่อดอกมักมี ขนาดใหญ่ แยกแขนง มีกาบหุ้มช่อดอก และช่อแขนง ออกตามง่ามใบหรือด้านข้างลำที่ไร้ใบ และที่ปลายลำ ดอกสมบูรณ์เพศหรือ แยกเพศวงกลีบรวมมักมี 6 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ เกสรเพศผู้ 3-6 อัน รังไข่อยู่เหนือ ฐานดอก มักเชื่อมกันเป็น 3 พูมี 1-3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลสดหรือแห้งส่วนใหญ่มี 1 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

วงศ์ปาล์ม สามารถจำแนกปาล์มออกเป็น 6 วงศ์ย่อย (sub-families) ได้แก่

  1. วงศ์ย่อยหมาก (Arecoideae) มีจำนวน 1,300 ชนิด อยู่ใน 107 สกุล ใบประกอบแบบขนนก ดอกแยกเพศไม่แยกต้น เช่น เต่าร้าง (Caryota urens) มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน
  2. วงศย่อยหวาย (Calamoideae) มีจำนวน 620 ชนิด ใน 21 สกุล ได้แก่หวายชนิดต่างๆ
  3. วงศ์ Ceroxyloideae เช่น ปาล์มแชมเปญ
  4. วงศ์ย่อยลาน (Coryphoideae) เช่น อินทผลัม, ลาน, ตาล
  5. วงศ์ Nypoideae เติบโตที่ป่าชายเลน ลำต้นอยู่ใต้ดิน มีชนิดเดียว คือ จาก
  6. วงศ์ Phytelephantoideae เช่น ปาล์มงาช้าง พบในแถบอเมริกากลาง
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มน้ำมัน ผลรีเปลือกผิวนอกของผลปาล์มเป็นสีเขียวหรือดำเมื่อผลอ่อน
หวาย
หวาย ลำต้นขึ้นเป็นกอ มีหนามรูปสามเหลี่ยม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.cpiagrotech.com
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment