กล้วยตีบ เป็นลูกผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์เป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืช
กล้วยตีบ ชื่ออื่นๆ : ตีบดำ, อีตีบ, กล้วยตีบน้อย ต้นกำเนิด : พบมากทางภาคใต้ ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์ : …
กล้วยผา เป็นกล้วยไม่มีหน่อ ผลเป็นเหลี่ยม มีเมล็ดจำนวนมาก
การปลูกพืช
กล้วยผา ชื่ออื่นๆ : กล้วยผาปลีเหลือง, กล้วยป้ำ, กล้วยผาปลีเขียว, กล้วยโทน ต้นกำเนิด : ชอบขึ้นตามบริเวณที่ลาดชัน ในบริเวณ
ใบตองอ่อน ใช้ทำมวนบุหรี่ยาสูบ
เทคโนโลยีเกษตร
การทำใบตองแห้ง ใบตองอ่อนของกล้วยตานี รีดด้วยเตารีด คนไทยนำใบตองแห้งมาทำมวนบุหรี่ (บุหรี่ใบตองแห้งจะมีรสชาติจัดจ้านและเข้
กล้วยคุนหมิง กล้วยดารารัศมี นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ไม้มงคล
การปลูกพืช
กล้วยคุนหมิง ชื่ออื่นๆ : กล้วยยูนนาน (ทั่วไป) กล้วยดารารัศมี, กล้วยดอกบัวทอง ต้นกำเนิด : แถบมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ชื่อสาม
กล้วยหอมแคระ ลำต้นเตี้ย ปลูกได้ทั้งในกระถางและลงดินทั่วไป นิยมปลูกเป็นไม้มงคล
การปลูกพืช
กล้วยหอมแคระ ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมแคระ, กล้วยหอมแกรนด์เนน ต้นกำเนิด : อเมริกากลางและอเมริกาใต้ ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร
ความแตกต่างของกล้วยป่ากับกล้วยด่าง – กล้วยเถื่อน
เทคโนโลยีเกษตร
กล้วย เป็นไม้ล้มลุกมีหลายชนิด ใบแบนยาวใหญ่ ก้านใบตอนล่างเป็นกาบยาวหุ้มห่อซ้อนกันเป็นลำต้น ออกดอกที่ปลายลำต้นเป็น ปลี และ
กล้วยด่าง ใบมีด่างสีขาวหรือสีเหลืองตามแนวเส้นใบหรือด่างเป็นปื้น นิยมปลูกประดับ
การปลูกพืช
กล้วยด่าง ชื่ออื่นๆ  : ต้นกำเนิด  : หมู่เกาะแถบแปซิฟิกตอนใต้ ชื่อสามัญ  :  Aureo-striata, Yellow-striped Heliconia ชื่อว
กล้วยขนุน มีเนื้อเหนียว ผลสุกรสชาติหวานเล็กน้อย มีกลิ่นหอมอ่อนคล้ายกลิ่นขนุน ไม่มีเมล็ด 
การปลูกพืช
กล้วยขนุน ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ภาคใต้ แหล่งที่พบ  จังหวัดนราธิวาส ชื่อสามัญ : Kluai Khanun ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa …