กาหลง ปลูกประดับบ้านและ เป็นยาสมุนไพร
การปลูกพืชสมุนไพร
กาหลง ชื่ออื่นๆ : เสี้ยวน้อย เสี้ยวดอกขาว (ภาคเหนือ) กาแจ๊ะกูโด (นราธิวาส)         ต้นกำเนิด : เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ชื …
เล็บมือนาง ไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้ม
ไม้เลื้อย
เล็บมือนาง ชื่ออื่นๆ : จะมั่ง (เหนือ) จ๊ามั่ง (เหนือ) ไท้หม่อง (กะเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) มะจีมั่ง (เหนือ) และ …
บักนัด รับประทานหลังมื้ออาหารจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร
ไม้ผล
บักนัด ชื่ออื่นๆ : มะนัด, มะขะนัด, บ่อนัด (ภาคเหนือ) บักนัด  หมากนัด (อีสาน) ย่านัด, หย่านัด, ย่านนัด, …
กาบหอยแครง ว่านหอยแครง นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ใบ
กาบหอยแครง ชื่ออื่นๆ : ว่านกาบหอย ว่านหอยแครง ต้นกำเนิด : เม็กซิโก คิวบา และอเมริกากลาง ชื่อสามัญ : ว่านกาบหอยแครง …