ราคาข้าวเปลือกของแต่ละจังหวัด ประจำวัน ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ราคาสินค้าเกษตจากแหล่งขายต่างๆ
ราคาข้าวเปลือก

ราคาข้าวเปลือกของแต่ละจังหวัด ประจำวัน ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ข้อมูล โดย ราคาข้าวเปลือก »

ราคาข้าวเปลือกของแต่ละจังหวัด ประจำวัน ศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กรุงเทพฯข้าวเปลือกเจ้า 5% (ความชื้น15%)7,500-7,600บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุม(ความชื้น15%) 9,600-9,800บาท/ตันกาญจนบุรีข้าวเปลือกรวม(ความชื้น15%)7,600-7,800 บาท/ตัน ฉะเชิงเทราข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,600 บาท/ตัน ชัยนาทข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,600-7,800 บาท/ตัน,ข้าวเปลือกหอมปทุม(ความชื้น15%) 9,600-10,000 บาท/ตันนครนายกข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,500-7,600บาท/ตันนนทบุรีข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,600-7,700 บาท/ตันนครปฐมข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,500-7,700 บาท/ตัน ปทุมธานีข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,600-7,700 บาท/ตันเพชรบุรีข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,600-7,700 บาท/ตัน ลพบุรีข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%) 7,500-7,600บาท/ตันสุพรรณบุรีข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,700-7,800บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมปทุม(ความชื้น15%) 9,800-10,000บาท/ตันอยุธยาข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%) 7,600-7,700 บาท/ตันราชบุรีข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,600-7,700 บาท/ตันก าแพงเพชรข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,800บาท/ตัน นครสวรรค์ข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%) 7,700บาท/ตันพิจิตรข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 10,000 บาท/ตันพิษณุโลกข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,500-7,600บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลิ (63/64) (ความชื้น15%) 10,500 บาท/ตันเพชรบูรณ์ข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,800บาท/ตันเชียงใหม่ข้าว ปน.สันป่าตองใหม่(63/64) (ความชื้น15%) 7,700-8,200บาท/ตันอุตรดิตถ์ข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%) 7,700-7,800 บาท/ตันบุรีรัมย์ข้าวเปลือกหอมมะลิ (64/65) (ข้าวสด) 8,500บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%)10,600-10,800บาท/ตันนครราชสีมาข้าวเปลือกหอมมะลิ (สด) (64/65) (ข้าวสด) 7,800-8,500บาท/ตัน,ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 10,000-11,300บาท/ตันร้อยเอ็ดข้าวเปลือกหอมมะลิ (63/64) (ความชื้น15%) 10,000-11,000บาท/ตันขอนแก่นข้าวเปลือกหอมมะลิ (64/65) (เหมาชื้น) 8,300-8,600บาท/ตัน,ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 10,200-11,300บาท/ตัน,ข้าวเปลือกเหนียว(กข.6)63/64(ความชื้15%) 7,000-7,400บาท/ตัน, ข้าวเปลือกเหนียวใหม่(64/65)(สดเหมาชื้น)6,000-6,200บาท/ตันยโสธรข้าวเปลือกหอมมะลิ (64/65) (ข้าวสด) 8,500-8,700บาท/ตัน,ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 10,500-11,000บาท/ตันอุดรธานีข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 9,500-10,500บาท/ตัน, ข้าวเปลือกเหนียวคละ 64/65 (ความชื้น15%) 7,000-7,500บาท/ตัน,ข้าวเปลือกเหนียวกข.663/64(ความชื้น15%) 6,800-7,300บาท/ตันสุรินทร์ข้าวเปลือกหอมมะลิ(สด)(64/65)(ความชื้น25%) 8,000-8,500บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64) (ความชื้น15%) 10,000-10,200บาท/ตันศรีสะเกษข้าวเปลือกหอมมะลิ(สด)(64/65)(ความชื้น25%) 8,500-8,800บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 10,500-11,000 บาท/ตันอุบลราชธานีข้าวเปลือกหอมมะลิ (สด) (64/65) (ข้าวสด) 8,400-8,600บาท/ตัน, ข้าวเปลือกหอมมะลิ(63/64)(ความชื้น15%) 10,500-11,000 บาท/ตันนครศรีธรรมราชข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%) 7,500-7,700บาท/ตันพัทลุงข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,500-7,700บาท/ตันสงขลาข้าวเปลือกเจ้า5%(ความชื้น15%)7,500-7,700บาท/ตัน

ย้อนกลับไปยัง “ราคาสินค้าเกษตจากแหล่งขายต่างๆ”