ชื่อหมู่บ้าน ในตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี เกษตรตำบล พรวิภา

พิจิตร
admin
Administrator
โพสต์: 355
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

ชื่อหมู่บ้าน ในตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี เกษตรตำบล พรวิภา

ข้อมูล โดย admin »

ตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร โซน ภาค เหนือ
ชื่อหมู่บ้าน
1 บึงบัวนอก
2 บึงบัวใน
3 ยางตะพาย
4 มาบฝาง
5 หนองขาว
6 หนองไข่เน่า
7 เพชรฉลูกัณฑ์
8 ดงยาง
9 เจริญสุข
10 ยางเกาะ
11 สระประทุม
12 ประดาหนองแหน
13 ทับเกวียนทอง
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2355 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 1376 ครัวเรือน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์
ชื่อ นางสาว พรวิภา รักษธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับ 3
หมายเลขโทรศัพท์ 056900138 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 0804558353
admin
Administrator
โพสต์: 355
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

Re: ชื่อหมู่บ้าน ในตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี

ข้อมูล โดย admin »

ตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี จังหวัด พิจิตร ภาค เหนือ ข้อมูล ปี 2557
กลุ่มอาชีพเกษตรกร
จำนวนสมาชิก (คน)
1 ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเจริญสุข กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มกิจกรรม
2 กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดข้าวพันธ์ดี กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
3 ชุมชนน้ำพริกยางตะพาย กลุ่มธรรมชาติ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
admin
Administrator
โพสต์: 355
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

Re: ชื่อหมู่บ้าน ในตำบล บึงบัว อำเภอ วชิรบารมี เกษตรตำบล พรวิภา

ข้อมูล โดย admin »

ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง