เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 423 ต่อ 0

รวม ข่าวเกี่ยวกับการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครเรียน ทางการเกษตร
admin
Administrator
โพสต์: 312
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

เกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 423 ต่อ 0

ข้อมูล โดย admin »

เรื่องดีๆ ของวันนี้ ถ้าเราทำได้จริง จะดีมากๆ ตัดพวกสารเคมี และ พัดต่อพันธุกรรม ได้ด้วยยิงดี
ขอเม็ดพันแบบธรรมชาติกลับมา เพราะปลูกต่อได้ด้วยยิ่งดี เพราะ ให้มีความหลากหลายทางพันธุกรรม คือความยั่งยืน ธรรมชาติจะค่อยๆ กรองและเปลี่ยนไปเอง
จากแพจ
[quote]วันนี้เป็นหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ของเกษตรอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 423 ต่อ 0 จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เข้าประชุม 424 คน (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร งดออกเสียงตามธรรมเนียมปฏิบัติ) เห็นชอบรายงานและข้อเสนอของ "คณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมี ในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร" ยืนยันการแบนสารเคมีกำจัดศัตรูพืชความเสี่ยงสูง 3 ชนิด และเดินหน้าปรับเปลี่ยนประเทศไทยไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 100% ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดภายในปี 2573 ซึ่งเป็นปีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

คณะกรรมาธิการ ซึ่งมาจากตัวแทนของพรรคการเมืองรวม 44 คน ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ก้าวข้ามความแตกต่างของพรรคและบุคคล ร่วมแรงร่วมใจตลอด 60 วัน ที่ได้รับฉันทามติจากสภาฯ จนได้ข้อสรุปประวัติศาสตร์นี้ในที่สุด

สภาฯได้เริ่มพิจารณารายงานนี้ของกรรมาธิการวิสามัญเมื่อประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และประชุมใหม่อีกครั้งในเวลาประมาณ 10.00 น.ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 8 ท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายเสนอแนะ โดยทุกท่านล้วนสนับสนุนรายงานของกรรมาธิการ และเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ให้รัฐบาลชดเชยและสนับสนุนเกษตรกรที่ต้องปรับเปลี่ยนจากการใช้สารเคมีที่มีความเสี่ยงสูงไปสู่การใช้สารทางเลือกและการพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

สิ่งที่สภาผู้แทนราษฎรได้แสดงให้เห็นในวันนี้ คือการย้ำว่า เกษตรกรรมอินทรีย์และเกษตรกรรมยั่งยืนไม่ใช่เป็นความหวังของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้กลายเป็นความหวังและความฝันของคนไทยส่วนใหญ่แล้ว

วันนี้คือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งสำคัญ !

ดาวน์โหลดรายงานได้ที่
https://bit.ly/2QOj46D[/quote]

ย้อนกลับไปยัง