พิกัดศุลกากร โรตีโนน สารเดี่ยว

ข้อมูลจาก : กรมประมง
ปรับปรุงล่าสุด: 2020-12-24 21:19:16
ปรับปรุง 1 ปีครั้ง
KasetTambon
โพสต์: 64
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 29 ก.พ. 2016 2:06 pm
ติดต่อ:

พิกัดศุลกากร โรตีโนน สารเดี่ยว

ข้อมูล โดย KasetTambon »

ชื่อสินค้าทางการเกษตร โรตีโนน สารเดี่ยวพิกัดศุลกากร 2932.99.90-006/KGM -กิโลกรัม รหัสสินค้า H030009X02010001
พิกัดสินค้าประมง : H030009X02010001
ชื่อสามัญ (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อภาษาอังกฤษ Genius :
ชื่อสายพันธุ์ (ภาษาอังกฤษ) - Species :

การเลี้ยงสัตว์น้ำ https://www.kasettambon.com/category/%e ... %e0%b8%b3/
admin
Administrator
โพสต์: 425
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

Re: พิกัดศุลกากร โรตีโนน สารเดี่ยว

ข้อมูล โดย admin »

โล่ติ๊น (หางไหล) เป็นพืชที่มีสาร
โรติโนน (Rotenone) ส่วนที่เป็น เถา และรากซึ่งเรียกว่า ไหล มีสารออกฤทธิ์ที่เป็นพิษต่อสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมและปลา มีฤทธิ์เฉียบพลันค่อนข้างสูงออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่ควบคุมการหายใจ ท้าให้สัตว์หรือแมลงหายใจได้น้อยลงขาดออกซิเจน ยับยั งการกินของหนอนผีเสื อเข้าสู่แมลงโดยการกินและการสัมผัสน้ามาใช้ป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช ได้แก่ หนอนห่อใบข้าว หนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก เพลี ยอ่อนเพลี ยกระโดดสีน ้าตาล เพลี ยจักจั่นสีเขียวและด้วงงวงไหลหรือรากโล่ตินข้อควรระวัง-สารนี เป็นพิษกับปลา ไม่ควรใช้กับพื้นที่ปลูกพืชใกล้แหล่งน้ำ
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “สินค้าเกษตร - พิกัดสินค้าประมง”