31 สมุนไพรไทย ที่หายาก ขาดแคลน ต้องเร่งส่งเสริมกระจายพันธุ์

ถามตอบเกี่ยวกับงานโครงการต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร ข้อมูล GPS ทบก. ทพศ.
BabyPink
โพสต์: 93
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 28 ม.ค. 2013 11:51 am

31 สมุนไพรไทย ที่หายาก ขาดแคลน ต้องเร่งส่งเสริมกระจายพันธุ์

ข้อมูล โดย BabyPink »

31 สมุนไพรไทย ที่หายากและขาดแคลน ต้องเร่งส่งเสริมและกระจายพันธุ์
ผลจากการประชุมร่วมกันกว่า 5 ครั้งระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกพืชสมุนไพรขาดแคลน พบว่ามีสมุนไพรไทยกว่า 30 ชนิดที่ต้องเร่งส่งเสริมและกระจายพันธุ์
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกพืชสมุนไพรที่ขาดแคลน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันวิเคราะห์และคัดเลือกชนิดพืชสมุนไพรที่มีความจำเป็นต้องใช้ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นพืชที่มีความต้องการใช้ แต่ขาดแคลน เนื่องจากไม่มีการปลูก หายากอาจหมดจากธรรมชาติ หรือต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรในพื้นที่ด้วย ซึ่งได้จัดประชุมไปแล้ว 5 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันการแพทย์แผนไทย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ปราชญ์ชาวบ้าน ครูภูมิปัญญาไทย เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพร กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้นำชุมชน โดยผลการวิเคราะห์และคัดเลือกพืช ที่ประชุมร่วมกันคัดเลือก
ได้แก่ บัวบก กระดอม หญ้าปักกิ่ง พริก ฟ้าทะลายโจร มะระขี้นก อัญชัน เจตมูลเพลิงแดง ดีปลี ขมิ้นชัน เพชรสังฆาต ชุมเห็ดเทศ รางจืดดอกม่วง กระเจี๊ยบแดง พลูคาว(ก้านแดง) ผักเชียงดา ไพล ขิง เถาวัลย์เปรียง สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม หญ้าดอกขาว ตะไคร้บ้าน หม่อน ฝาง หญ้าหนวดแมว งาดำ กระชายดำ ทานาคา และทิ้งถ่อน
โดยมอบให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน) จำนวน10 ศูนย์ แต่ละศูนย์ฯ คัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และมีศักยภาพในการผลิตเพื่อกระจายพันธุ์ รวมทั้งจัดทำแผนการผลิต ขยายพันธุ์พืชดังกล่าวต่อไป โดยประสานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพื่อจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรดังกล่าว
การปลูกสมุนไพรไทยสามารถปลูกเป็นอาชีพเสริมก็ได้ หรือจะปลูกเป็นอาชีพหลักก็ดี เพราะประโยชน์ ของสมุนไพรที่นอกจากจะเป็นยารักษาที่อยู่ใกล้มือ เมื่อเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ แล้ว ก็ยังเป็นการช่วยกันสืบสานภูมิปัญญาไทยในการใช้สมุนไพรของไทยอีกทางหนึ่งด้วย อธิบดีกล่าว
********************************
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : ข่าว
เมษายน 2556
E-mail : [email protected]
admin
Administrator
โพสต์: 408
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

Re: 31 สมุนไพรไทย ที่หายาก ขาดแคลน ต้องเร่งส่งเสริมกระจายพันธุ์

ข้อมูล โดย admin »

บัวบก กระดอม หญ้าปักกิ่ง พริก ฟ้าทะลายโจร มะระขี้นก อัญชัน เจตมูลเพลิงแดง ดีปลี ขมิ้นชัน เพชรสังฆาต ชุมเห็ดเทศ รางจืดดอกม่วง กระเจี๊ยบแดง พลูคาว(ก้านแดง) ผักเชียงดา ไพล ขิง เถาวัลย์เปรียง สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม หญ้าดอกขาว ตะไคร้บ้าน หม่อน ฝาง หญ้าหนวดแมว งาดำ กระชายดำ ทานาคา และทิ้งถ่อน

กระเจี๊ยบแดง ปัจจุบันโดนตัดต่อ เม็ดปลูกต่อไม่ได้แล้ว
ใครมีเมล็ดพันดังเดิมที่ปลุกต่อได้ รบกวนแชร์ เพื่อนๆ กันหน่อยนะ
ตอบกลับโพส

ย้อนกลับไปยัง “ถาม-ตอบ ปัญหางานส่งเสริมการเกษตร”