การปลูกฝรั่ง สร้างอาชีพ สร้างกำไร

ความรู้วิชาการเกษตร หมวดนี้สำหรับรวบรวม ความรู้ทางการเกษตร ทุกรูปแบบ
Thawatchai
โพสต์: 162
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 พ.ย. 2018 8:46 pm

การปลูกฝรั่ง สร้างอาชีพ สร้างกำไร

ข้อมูลโดย Thawatchai » จันทร์ 14 ม.ค. 2019 6:27 pm

การปลูกฝรั่ง สร้างอาชีพ สร้างกำไร

การปลูกฝรั่ง เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมปลูกกันมาก และมีขายตลอดทั้งปี เพราะสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด
ทนสภาพที่แห้งแล้งได้ดี ทำให้เกษตรกรจึงมักปลูกฝรั่งเป็นอาชีพหลักหรือเป็นอาชีพเสริม แม้กระทั่งปลูกเพื่อเก็บ
ผลมาบริโภคภายในครัวเรือนก็ได้

    รูปภาพ

พันธุ์ฝรั่ง
พันธุ์ฝรั่งที่ได้รับความนิยม ได้แก่
-พันธุ์แป้นสีทอง มีลักษณะผลค่อนข้างกลม ผลดิบมีสีเขียวอ่อนเล็กน้อย ผลห่ามหรือระยะเก็บผลจะมีลักษณะสีเขียว
ออกเหลืองทอง กว้างประมาณ 10-15 เซนติเมตร เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร มีรสหวาน กรอบ เมล็ดน้อย
-พันธุ์ไร้เมล็ด มีลักษณะรูปทรงไม่แน่ ท้ายผลมีลักษณะอ้วนโตกว่าด้านบน มีเนื้อทั้งผล ไม่มีเมล็ด รสหวาน กรอบ
-พันธุ์กลมสาลี่
-พันธุ์กิมจู

การเตรียมดิน
-หากเป็นพื้นที่ดินเหนียว เกิดน้ำท่วมขังง่าย และมีระบบน้ำมากเกินพอ ให้ทำการขุดร่องลุกประมาณ 1 เมตร กว้าง
1-2 เมตร เพื่อเป็นร่องในการระบายน้ำ
-พื้นที่ทั่วไปที่มีระบบน้ำไม่เพียงพอ สามารถปลูกในแปลงโดยไม่ยกร่องหรือการยกร่องสูงประมาณ 30 เซนติเมตร
ระยะห่างระหว่างร่อง 3-4 เมตร ทั้งนี้ ให้ทำการไถดะ 1 ครั้ง เพื่อตากดิน และกำจัดวัชพืช และไถแปร 1 ครั้ง โดยเว้น
ช่วงห่าง 1-2 อาทิตย์ หลังจากนั้นทำการไถยกร่อง

วิธีการปลูกฝรั่ง
วิธีการปลูกฝรั่งนั้น สำหรับดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ควรใช้ระยะปลูก 6×6 เมตร แต่ถ้าในดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์ ควรปลูก
5×5 เมตร โดยนำกิ่งพันธุ์ที่ต้องการปลูกมาใส่ในหลุมที่เตรียมไว้แล้วกลบ จากนั้นใช้ไม้หลักปักยึดกิ่งพันธุ์ไว้ไม่ให้โยก

การกำจัดวัชพืช
ในระยะเริ่มปลูกจนถึงต้นอายุ 6 เดือน หลังปลูก ให้กำจัดวัชพืชรอบๆโคนต้นทุกๆ 1 ครั้งต่อเดือน ร่วมด้วยการไถกลบ
หลังจากต้นแตกกิ่งแล้ว อาจทำการกำจัดวัชพืชน้อยลงก็ได้

    รูปภาพ

การให้ปุ๋ย
แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
-ช่วงปลูกจนถึงออกผลรุ่นแรก ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องดูแลให้ฝรั่งเติบโตจนให้ผลในรุ่นแรก ซึ่งการใส่ปุ๋ยจะใส่ปุ๋ยเป็น
ระยะ เพื่อให้ต้นฝรั่งสามารถเติบโตได้ดี โดยอาจใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมปุ๋ยเคมีในสูตร 12-12-0 ในอัตราส่วนปุ๋ย
คอกต่อปุ๋ยเคมี 10:1 ในอัตรา 0.5 กิโลกรัมต่อต้น ประมาณ 1-2 ครั้ง ก่อนการติดดอก
-ช่วงให้ผลผลิต ในระยะออกดอกให้ใส่ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 15-15515 ในอัตราเดียวกัน และเมื่อก่อนที่ผลฝรั่ง
จะห่าม ก่อนเก็บผลผลิตประมาณ 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 12-12-24

การให้น้ำ
ให้น้ำครั้งแรก หลังการปลูกเสร็จให้เปียกชุ่ม หลังจากนั้น ให้น้ำทุก 2 ครั้งต่อวัน เช้า – เย็น จนต้นฝรั่งตั้งตัวได้ หลังจากนั้น
อาจทำการให้น้ำน้อยลง ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ และความชุ่มชื้นของดิน ซึ่งไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง โดยเฉพาะ
ในช่วงติดผล แต่ในช่วงติดดอก ก็ไม่ควรให้น้ำมากเกินไป ในช่วงนี้ระวังไม่ให้หน้าดินแห้งก็ เพียงพอแล้ว

การเก็บเกี่ยว
ควรเก็บผลที่แก่หรือกำลังห่าม โดยทั่วไปจะมีอายุ 4-5 เดือน ลักษณะผลที่เหมาะต่อการเก็บจะสังเกตได้จากสี
และผิว ซึ่งจะมีลักษณะสีตามสายพันธุ์ เช่น แป้นสีทองผลที่ได้ระยะเก็บจะมีสีเขียวอ่อนออกเหลือง ผิวเต่งตึง
ขั้วผลเรียวเล็กสีเขียวอ่อน การเก็บจะใช้กรรไกรตัดชิดขั้วผล รวบรวมใส่กะบะพลาสติก พร้อมนำเข้าร่มทำความสะอาด

ผลตอบแทน
ฝรั่งราคาแพงจะอยู่ในช่วง สิงหาคม – ตุลาคม ส่วนราคาหน้าสวนจะสูงถึง กิโลกรัมละ 35-40 บาท แต่ถ้าเป็นช่วงภัยแล้ง
ราคาจะพุ่งถึง กิโลกรัมละ 48-50 บาท อีกช่วงที่ราคาสูงคือ มกราคม – กุมภาพันธ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาล ราคามักอยู่ที่
กิโลกรัมละ 28-30 บาท

>>>>เกษตรบำบล<<<<

>>>>หมวดหมู่: ไม้ผล<<<<

ย้อนกลับไปยัง