การปลูกถั่วพู ผักสามัญประจำบ้าน

ความรู้วิชาการเกษตร หมวดนี้สำหรับรวบรวม ความรู้ทางการเกษตร ทุกรูปแบบ
Thawatchai
โพสต์: 162
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 28 พ.ย. 2018 8:46 pm

การปลูกถั่วพู ผักสามัญประจำบ้าน

ข้อมูลโดย Thawatchai » จันทร์ 14 ม.ค. 2019 7:00 pm

การปลูกถั่วพู ผักสามัญประจำบ้าน

ถั่วพู ผักที่นิยมกินกับน้ำพริก กินสด ๆ หรือจะนำไปทำอาหารอีสานได้หลายเมนู เป็นพืนที่ปลูกง่ายและสามารถ
ปลูกได้ในดินทุกชนิด แต่พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกถั่วพู จะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง เพราะรากของถั่วพูจะไว
ต่อการท่วมขังของน้ำและพื้นที่ที่จะปลูกจะต้องมีระบบระบายน้ำที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้ในการปลูกถั่วพูจำเป็นจะต้องมี
การขึ้นค้างเหมือนการปลูกถั่วฝักยาว เนื่องจากเป็นพืชล้มลุกข้ามฤดูที่มีอายุการเก็บเกี่ยวแค่ 60-110 วัน

รูปภาพ

การเตรียมต้นกล้าถั่วพู
การปลูกถั่วพู เริ่มต้นโดยผสมดิน ปุ๋ยหมักชีวภาพ และแกลบดำ อย่างละเท่า ๆ กัน เนื่องจากถั่วพูเป็นเมล็ดที่แข็ง
จึงต้องนำไปแช่ในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิที่สามารถนำมือไปแช่ในน้ำได้นาน กรอกถุงเพาะหยอดเมล็ดถั่วพูถุงละเมล็ด
รดน้ำให้ชุ่มทุกวันเมื่อต้นถั่วมีใบจริง 2-3 ใบ ก็นำไปปลูกได้


การเตรียมดินปลูกถั่วพู
ไถยกร่องแล้วใส่ปุ๋ยคอกมารองพื้นในหลุมที่จะปลูก ระยะห่างระหว่างแถวควรให้ห่างประมาณ 2 เมตรและต้นควร
จะห่างประมาณ 1 เมตร ถั่วพลูเป็นพืชที่มีรากลึกปานกลาง การเตรียมดินไถลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร จากดิน
ไว้ประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก พรวนดินให้ละเอียดแล้วยกร่องแปลงให้มีทางเดิน

    รูปภาพ

การเตรียมหลุมและค้างปลูกถั่วพู
-ควรปลูกหลุมละ 1 ต้น ห่างกัน 2 x 2 เมตร
-รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณ 1/2 กก/หลุม
-ค้างถั่วพูควรเป็นเสาไม้ไผ่ที่แข็งแรง เพียง 1 หลัก ต่อหลุม ยาว 2-25 เมตร
-ฝังหลักค้างให้มั่นคง


ขั้นตอนการปลูกถั่วพู
การปลูกใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 60 เซนติเมตร และระยะระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ถั่วพูนิยมปลูกด้วยเมล็ด
หลังจากเตรียมดินเสร็จแล้ว ให้ขุดหลุมปลูกตามระยะปลูก หยอดเมล็ดลงหลุมๆละ 5 เมล็ด ลึกประมาณ 2 เซ็นติเมตร
กลบด้วยดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มชื่น หลังจากเมล้ดงอก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ให้ถอนแล้วแยก
เหลือหลุมละ 3 เมล็ด

การดูแลถั่วพู
-ปลูกต้นกล้าและรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
-ใช้เชือกกล้วยผูกพันหลักค้าง
-ควรเติมปุ๋ยหมักชีวภาพประมาณ 100 กรัมต่อต้น ทุกๆ 15 วัน
-ฉีดน้ำสะเดาหมักทุก ๆ 7 วัน แต่ถ้าหากมีเพลียอ่อนให้เพิ่มน้ำยาหมักฉุนและกากน้ำตาลฉีดพ่นยามสายๆของทุกวัน

การทำค้างถั่วพู
มีวิธีทำหลายแบบ เช่น ค้างเดียวปักตรงหลุมละ 1 หลัก โดยใช้ไม้ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาวประมาณ 2 เมตร
หรือค้างแบบคู่ คือปักค้างตรงทุกร่อง และรวมปลายเป็นคู่ๆไป หรือใช้ตาข่ายขึงเป็นร่องๆ แต่ต้องมีหลักไม้ปักทุกหลุม
เพื่อคอยพันหลักเถาถั่วพูและพันหลักด้วยจะช่วยให้เต็มค้างได้ไวขึ้น

    รูปภาพ

การรดน้ำและใส่ปุ๋ยถั่วพู
ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่ปลูกควรรดน้ำทุกวันเช้าและเย็น ใส่ปุ๋ยชีวภาพและ
ฉีดสมุนไพรไล่แมลงทุก ๆ 7 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสุตร 12-24-12 ,15-15-15 อัตร 50 กก/ไร่ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ให้เริ่มใส่ปุ๋ยหลังจากที่ปลุกได้ประมาณ 30 วัน ส่วนการกำจัดวัชพืช ต้องคอยถอนหรือถากหญ้า
อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยแย่งน้ำถั่วพู

การเก็บเกี่ยวถั่วพู
การปลุกถั่วพูด้วยเมล้ด ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงจะออกดอก และให้ผักโตให้ได้ขนาดจึงเก็บไปขายหรือบริโภคได้
ในการเก็บเกี่ยวถั่วพู ควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้าและตอนเย็นเท่านั้น เพราะกลีบถั่วพูเป็นกลีบที่บาง หากเก็บเกี่ยวในตอนสาย
หรือช่วงที่แดดร้อนมากๆจะทำให้กลีบถั่วพูช้ำ ไม่สวยไม่เป็นที่ต้องการของลูกค้า เวลาเก็บเกี่ยวควรจะหาใบตองหรือถุง
พลาสติครองตระกล้าไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้กลีบถั่วพูช้ำ

การดูแลถั่วพู
โรคและแมลงในถั่วพู
ถั่วพูไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโรคมากนักแต่นาน ๆ จึงจะพ่นสารป้องกันกำจัดโรคบ้าง แมลงที่พบก็จะมีแต่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน
หนอนกระทู้ผัก สามารถป้องกันและกำจัดได้ โดยใช้วิธีธรรมชาติปลอดสารพิษมาก็ช่วยได้

>>>>เกษตรตำบล<<<<

>>>>หมวดหมู่: พืชผัก<<<<

ย้อนกลับไปยัง