เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) กับการเกษตร

ความรู้วิชาการเกษตร หมวดนี้สำหรับรวบรวม ความรู้ทางการเกษตร ทุกรูปแบบ
yositacha
โพสต์: 5
ลงทะเบียนเมื่อ: พุธ 27 พ.ค. 2020 10:36 am

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (IoT) กับการเกษตร

ข้อมูล โดย yositacha » พฤหัสฯ. 28 พ.ค. 2020 1:38 am

ในยุคโลกาภิวัฒน์เช่นนี้ ประชากรยุคใหม่คงไม่มีใครไม่รู้จักระบบอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันเรามักทราบกันโดยทั่วไปว่าสามราถใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร สืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ตมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นปัจจัย 5 ที่สำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ก็ว่าได้ ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่า IoT ซึ่งย่อมาจาก Internet of Thing หรืออินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง หมายถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆจะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่ายระบบอินเทอร์เน็ต

ในปัจจุบัน IoT ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร เพื่อให้การบริหารจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ใช้แรงงานคนน้อยลง หรืออาจกล่าวได้ว่า IoT นี้ เป็นที่มาของ เกษตรอัจฉริยะ หรือสมาร์ทฟาร์ม(Smart Farm)

แล้วสมาร์ทฟาร์มคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร คำตอบคือสมาร์ทฟาร์มหรือระบบเกษตรอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ โดยนำข้อมูลด้านสภาพอากาศมาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น โดยหลักการทำงานของสมาร์ทฟาร์ม ระบบสมาร์ทฟาร์มจะบูรณาการข้อมูล Microclimate และ Macroclimate จากเครือข่ายไร้สาย (Wireless Sensor Network) ที่ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆในฟาร์มมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศที่รายงานโดยกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ต และนำเสนอต่อเกษตรกรเจ้าของฟาร์ม โดยข้อมูลเห่านี้จะช่วยในการวิเคราะห์ การตัดสินใจในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว ให้น้ำ ปุ๋ย และยา เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า เกษตรอัจฉริยะทำให้เกษตรกรสามารถรับข้อมูลสภาพแวดล้อมที่แม่นยำและรวดเร็ว มีระบบช่วยวิเคราะห์ที่แม่นยำและมีการควบคุมจัดการแบบอัตโนมัติ

ตัวอย่างการใช้ IoT ในการเกษตร เช่น ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับโรงเรือนปลูกผักด้วยน้ำ ระบบสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์แบบ Gantry Robot ชนิดควบคุมอัตโนมัติ เครื่องคัดแยกกาแฟเชอรี่สด เครื่องชุบถุงมือผ้าเคลือบยางกึ่งอัตโนมัติ เครื่องแยกทะลายปาล์มอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบและควบคุมโรงเรือน ระบบรดน้ำพืชอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบการใช้น้ำของพืช โดรนสำรวจการเจริญเติบโตของพืช ระบบจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปข้อดีของการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งได้ว่า เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิต เพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการทำงาน ทำให้สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้น ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยลดต้นทุนในด้านต่างๆ เช่น แปลงเกษตรกรที่มีการใช้ IoT ให้รดน้ำตามเวลาและระดับความชื้นที่กำหนด จะช่วยให้ประหยัดน้ำ และต้นทุนในการจัดการสวนได้ แต่ทั้งนี้กระจกมักมีสองด้าน เมื่อมีข้อดีจึงต้องควรระวังในข้อเสีย ซึ่งข้อเสียของการใช้ IoT หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เห็นได้ชัด คือหากพึ่งพาระบบอินเทอร์เน็ต หากไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อาจเกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น ไม่สามารถสั่งงานอุปกรณ์ได้ ต้องระวังเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และในบางครั้งอาจเกิดความผิดพลาดจากการประมวลผลผิดพลาด เนื่องจากการเขียนโปรแกรมที่ไม่รัดกุม และ เมื่อมีอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งประมวลผลผลิตพลาดจะส่งผลให้อุปกรณ์อื่นๆที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยประมวลผลผิดพลาดไปด้วย

ย้อนกลับไปยัง