ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่

ความรู้วิชาการเกษตร หมวดนี้สำหรับรวบรวม ความรู้ทางการเกษตร ทุกรูปแบบ
admin
Administrator
โพสต์: 403
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 14 ม.ค. 2013 4:02 am

ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่

ข้อมูล โดย admin »

การประกอบการเกษตรที่เป็นการทำไร่ การปลูกผัก การปลูกไม้ผลยืนต้น การปลูกสวนป่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ
แบบสวนเฉพาะ หรือการปลูกไม้ผลหรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสมที่มีชนิดพืชดังต่อไปนี้จะต้องประกอบการเกษตร
ให้ได้อัตราขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในตาราง จึงจะถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ในการประกอบการเกษตรกรรม
ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่
1. กล้วยหอม 200 ต้น/ไร่
2. กล้วยไข่ 200 ต้น/ไร่
3. กล้วยน้ำว้า 200 ต้น/ไร่
4. กระท้อนเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่
พันธุ์ทับทิม 25 ต้น/ไร่
พันธุ์ปุยฝ้าย 25 ต้น/ไร่
5. กาแฟ 170 ต้น/ไร่
พันธุ์โรบัสต้า 170 ต้น/ไร่
พันธุ์อราบิก้า 533 ต้น/ไร่
6. กานพลู 20 ต้น/ไร่
7. กระวาน 100 ต้น/ไร่
8. โกโก้ 150-170 ต้น/ไร่
9. ขนุน 25 ต้น/ไร่
10. เงาะ 20 ต้น/ไร่
11. จำปาดะ 25 ต้น/ไร่
12. จันทร์เทศ 25 ต้น/ไร่
13. ชมพู่ 45 ต้น/ไร่
14. ทุเรียน 20 ต้น/ไร่
15. ท้อ 45 ต้น/ไร่
16. น้อยหน่า 170 ต้น/ไร่
17. นุ่น 25 ต้น/ไร่
18. บ๊วย 45 ต้น/ไร่
19. ปาล์มน้ำมัน 22 ต้น/ไร่
20. ฝรั่ง 45 ต้น/ไร่
21. พุทรา 80 ต้น/ไร่
22. แพสชั่นฟรุ๊ต 400 ต้น/ไร่
23. พริกไทย 400 ต้น/ไร่
24. พลู 100 ต้น/ไร่
25. มะม่วง 20 ต้น/ไร่
26. มะพร้าวแก่ 20 ต้น/ไร่
27. มะพร้าวอ่อน 20 ต้น/ไร่
2
ชนิดพืช อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่
28. มะม่วงหิมพานต์ 45 ต้น/ไร่
29. มะละกอ
(ยกร่อง) 100 ต้น/ไร่
(ไม่ยกร่อง) 175 ต้น/ไร่
30. มะนาว 50 ต้น/ไร่
31. มะปราง 25 ต้น/ไร่
32. มะขามเปรี้ยว 25 ต้น/ไร่
33. มะขามหวาน 25 ต้น/ไร่
34. มังคุด 16 ต้น/ไร่
35. ยางพารา 80 ต้น/ไร่
36. ลิ้นจี่ 20 ต้น/ไร่
37. ลำไย 20 ต้น/ไร่
38. ละมุด 45 ต้น/ไร่
39. ลางสาด 45 ต้น/ไร่
40. ลองกอง 45 ต้น/ไร่
41. ส้มโอ 45 ต้น/ไร่
42. ส้มโอเกลี้ยง 45 ต้น/ไร่
43. ส้มตรา 45 ต้น/ไร่
44. ส้มเขียวหวาน 45 ต้น/ไร่
45. ส้มจุก 45 ต้น/ไร่
46. สตอเบอรี่ 10,000 ต้น/ไร่
47. สาลี่ 45 ต้น/ไร่
48. สะตอ 25 ต้น/ไร่
49. หน่อไม้ไผ่ตง 25 ต้น/ไร่
50. หมาก (ยกร่อง) 100-170 ต้น/ไร่
51. พืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 100 ต้น/ไร่
หมายเหตุ : (1) กรณีที่ไม่ปรากฏชนิดพืชตามบัญชีแนบท้ายนี้ ให้ใช้อัตราขั้นต่ำของการประกอบการเกษตรต่อไร่
โดยเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด
(2) กรณีที่ไม่สามารถเทียบเคียงจากชนิดพืชที่มีลักษณะใกล้เคียงตาม (๑) ได้ ให้พิจารณาตาม
ลักษณะการประกอบการเกษตรในแต่ละท้องถิ่น

ย้อนกลับไปยัง “ความรู้วิชาการเกษตร”