สะค้านแดง เถาสะค้านมีรสเผ็ดร้อน ภาคเหนือนิยมใช้เถาใส่แกงแค เพราะถือเป็นเครื่องชูรา
การปลูกพืชสมุนไพร
สะค้านแดง ชื่ออื่นๆ : จะค่าน หรือจะค่านจิ้น (พายัพ), สะค้าน หรือสะค้านเนื้อ (ภาคกลาง) ตะค้านเล็ก (ตราด) หรือ ตะค้านหยวก …
อั้วนวลจันทร์  เหมาะปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน
กล้วยไม้
อั้วนวลจันทร์ ชื่ออื่นๆ :  อั้วพวงมณี, คอน้ำเต้าดอกขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ขาวมะลิลา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calanthe …
เอื้องช้างงาเดียว ดอกสีขาว กลีบปากสีเหลือง กลางกลีบมีขนเรียงเป็นแถว
กล้วยไม้
เอื้องช้างงาเดียว ชื่ออื่นๆ : ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ช้างงาเดียว ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunia alba (Lindl.) …
หนามหัน ไม้เถารอเลื้อย เปลือกต้นมีหนามแหลมปลายโค้ง
ไม้เลื้อย
หนามหัน ชื่ออื่นๆ : หนามเฮื้อง(ลำพูน) หันกระด้าง(ลำปาง) หนามตะหนิน(นครราชสีมา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Senegalia comosa
สิงโตสมอหิน ปลูกเป็นไม้กระถางประดับสวน หรือมุมบ้าน
กล้วยไม้
สิงโตสมอหิน ชื่ออื่นๆ : สิงโตกลอกตา ต้นกำเนิด : ตามป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ชื่อ
ขานาง ไม้ยืนต้นผลัดใบ ลำต้นต้มน้ำดื่ม แก้อัมพฤกษ์
ไม้ยืนต้น
ขานาง ชื่ออื่นๆ : ขานาง (ภาคกลาง เชียงใหม่ จันทบุรี) ขางนาง คะนาง (ภาคกลาง) ค่านางโคด (ระยอง) ช้างเผือกหลวง …
ฝาด ไม้ต้นกึ่งไม้พุ่ม เนื้อไม้ใช้สร้างบ้านเรือน ทำฟืน
ไม้ยืนต้น
ฝาด ชื่ออื่นๆ : ฝาด, ขวาด, กะลูง ต้นกำเนิด : พบทั่วไปตามสภาพป่าชายแดนบริเวณปากแม่น้ำชายฝั่งทะเล ชื่อสามัญ : ฝาดดอกขาว ชื …