กล้วยหอมน้ำผึ้ง พันธุ์กล้วย ผลสุกรสหวาน เนื้อละเอียด
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมน้ำผึ้ง ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมน้ำผึ้ง, กล้วยน้ำผึ้ง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ชื่อสามัญ : Kluai Hom Thon
กล้วยมัน พันธุ์กล้วยผลทรงยาวเรียว คล้ายกล้วยหอม
การปลูกพืชสวน
กล้วยมัน ชื่ออื่นๆ : กล้วยมัน, กล้วยส้ม (เป็นกล้วยของชาวกะเหรี่ยง) ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Kluai
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง พันธุ์กล้วยผลขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่อ้วนและสั้นกว่ากล้วยน้ำว้าพันธุ์อื่น
การปลูกพืชสวน
กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าไส้ขาว, กล้วยน้ำว้าสวน, กล้วยน้ำว้าขาว, กล้วยน้ำว้าอ่อง (ภาคเหนือ), กล้วยน้ำว
กล้วยหอมทองกาบดำ พันธุ์กล้วย รสหวาน กลิ่นหอม
การปลูกพืชสวน
กล้วยหอมทองกาบดำ ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมทองกาบดำ ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Kluai Hom Thong Kab Dam ชื่ …
กล้วยน้ำว้าทองมาเอง พันธุ์กล้วยโบราณ ผลเนื้อค่อนข้างแน่น มีกลิ่นหอมอ่อน
การปลูกพืชสวน
กล้วยน้ำว้าทองมาเอง ชื่ออื่นๆ : กล้วยน้ำว้าทองมาเอง, กล้วยน้ำว้าทองลอยมา, กล้วยน้ำว้าสวน ต้นกำเนิด :  พบมากทางภาคกลาง จั
กล้วยปิซังอัมบน พันธุ์กล้วย ผลรูปร่างยาว ปลายผลมีจุก
การปลูกพืชสวน
กล้วยปิซังอัมบน ชื่ออื่นๆ : กล้วยหอมอัมบน ,กล้วยหอมปิซังอัมบน, กล้วยคลองจัง ต้นกำเนิด : ประเทศอินโดนีเซีย ชื่อสามัญ : Kl
กล้วยเวียดนาม พันธุ์กล้วย ผลสุกรสหวาน
การปลูกพืชสวน
กล้วยเวียดนาม ชื่ออื่นๆ : กล้วยเวียดนาม ต้นกำเนิด : ประเทศเวียดนาม ชื่อสามัญ : Kluai Vietnam ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa sp.
กล้วยนมนาง พันธุ์กล้วยผลเรียงเป็นระเบียบเวียนไปด้านเดียวกัน
การปลูกพืชสวน
กล้วยนมนาง ชื่ออื่นๆ : กล้วยนมนาง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : Kluai Nom Nang ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Musa  …
กล้วยโอกินาวา พันธุ์กล้วย ผลสุกรสหวานมาก มีกลิ่นหอม 
การปลูกพืชสวน
กล้วยโอกินาวา ชื่ออื่นๆ : กล้วยโอกินาวา, กล้วยญี่ปุ่น, กล้วยโอกินาวา โรบัสต้า, กล้วยหอมโอกินาวา, กล้วยโอกินาว่า ต้นกำเนิ
กล้วยเขียวปากช่อง พันธุ์กล้วยมีลักษณะคล้ายกล้วยหอมผลสั้น
การปลูกพืชสวน
กล้วยเขียวปากช่อง ชื่ออื่นๆ : กล้วยเขียวปากช่อง ต้นกำเนิด : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบที่แปลงรวบรวมพันธุ์ของสถ
กล้วยนากค่อม พันธุ์กล้วยโบราณ ผลสีเขียวอมม่วง รสหวาน
การปลูกพืชสวน
กล้วยนากค่อม ชื่ออื่นๆ : กล้วยแดงสยาม, กล้วยแดงอิสราเอล (ทั่วไป) ต้นกำเนิด :  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบที่จังหวัดกา