การชะลอการสุกของกล้วย และ การยืดการสุกของกล้วย ดีกว่าแช่ตู้เย็น เก็บได้นานหลายอาทิตย์

กล้วยวันที่ 11

กล้วยวันที่ 11

กล้วยวันที่ 11 กล้วยที่อยู่ด้านนอกสุกมากขึ้นเปลือกเริ่มดำ กล้วยที่อยู่ในน้ำเปลือกเริ่มมีจุดสีเหลือง

สังเกตการสุกของกล้วยในแต่ละวัน

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment