ดอกหรีด ไม้ล้มลุก ดอกออกซ้อนกันแน่นรอบลำต้น

ดอกหรีด

ชื่ออื่นๆ : ดอกหรีดกอ, ลักษณา

ต้นกำเนิด :

ชื่อสามัญ : –

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gentiana hesselianna Hoss. var. lakshnakarae (Kerr) Toyok

ชื่อวงศ์ : GENTIANACEAE

ลักษณะของดอกหรีด

ต้น  ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก สูง 5-15 ซม. ต้นเป็นกระจุกติดผิวดิน หรือมีลำต้นแยกแขนงสั้นๆ เหนือผิวดินเล็กน้อย

ใบ  ใบเดี่ยว ออกซ้อนกันแน่นรอบลำต้น ไม่มีก้านใบ แผ่ใบรูปไข่หรือรูปใบหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 2-6 ซม. ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ

ต้นดอกหรีด
ต้นดอกหรีด ใบเดี่ยว ออกซ้อนกันแน่นรอบลำต้น

ดอก  ดอกออกเป็นกลุ่มตรงยอด 2-7 ดอก กลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆัง สีฟ้าอมม่วงหรือสีฟ้าอมชมพู ออกดอกเดือน พฤจิกายน – กุมภาพันธ์

ดอกหรีด
ดอกหรีด กลีบดอกติดกันคล้ายรูประฆัง สีฟ้าอมม่วง

ผล ผลแห้ง ขนาดเล็ก รูปไข่กลับ เมื่อแก่แตกตามยาว ขนาด 5-10 มม.

การขยายพันธุ์ของดอกหรีด

การเพาะเมล็ด

พบเฉพาะบนภูเขาหินทรายยอดตัด ที่ระดับความสูง 14,100 – 1,500 เมตร ของภูกระดึงและภูหลวง ในเขตจังหวัดเลย ชอบขึ้นตามพงหญ้าเตี้ยๆ ในป่าสนเขาและป่าละเมาะเขา

ธาตุอาหารหลักที่ดอกหรีดต้องการ

ประโยชน์ของดอกหรีด

  • ดอกหรีด เป็นพืชถิ่นเดียว
  • ดอกสีสวยงามสามารถพัฒนาเป็นไม้ประดับได้

สรรพคุณของดอกหรีด

คุณค่าทางโภชนาการของดอกหรีด

การแปรรูปดอกหรีด

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.rspg.or.th, www.qsbg.org

One Comment

Add a Comment