ตำแย พืชมีพิษระคายเคืองผิว

ตำแย

ชื่ออื่นๆ : ตำแยช้าง (ภาคกลาง) กะลังตังช้าง (ภาคใต้) หานสา หานช้างไห้ หานช้างร้อง  ว่านช้างร้อง หานไก่ (ภาคเหนือ)

ต้นกำเนิด : –

ชื่อสามัญ : Laportea interrpta (L.) ChewThatch Grass, Wolly Grass, Lalang Alang-alang

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Girardinia heterophylla Decne

ชื่อวงศ์ : Urticaceae

ตำแย
ทุกส่วนมีขน ขอบใบหยัก

ลักษณะของตำแย

เป็นพืชล้มลุก สูงได้ถึง 1.5 เมตร ไม่ผลัดใบ ทุกส่วนมีขนสากหนาแน่น ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงใบรูปฝ่ามือ เป็นพู 3-7 พู ขอบใบหยักซี่ฟันเลื่อย ตามก้านใบมีขนเป็นหนามแข็งๆ กอดเล็กสีเขียวอ่อน ออกรวมกันเป็นพวงใหญ่ตามง่ามใบ ผลเล็ก กลม ผิวผลมีหนามแข็งหนาแน่น

ส่วนที่เป็นพิษ ทุกส่วนที่มีขน พิษคล้ายขนหมามุ่ย

การขยายพันธุ์ของตำแย

ใช้เมล็ด/-

ธาตุอาหารหลักที่ตำแยต้องการ

ประโยชน์ของตำแย

สรรพคุณทางยาของตำแย

พิษระคายเคืองผิวหนัง

คุณค่าทางโภชนาการของตำแย

การแปรรูปของตำแย

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : http://www.bedo.or.th/lcdb/biodiversity/view.aspx?id=11728&SystemType=BEDO

http://www.rspg.or.th/plants_data/use/toxic_02.htm

Add a Comment