ชวนชม กุหลาบทะเลทราย ไม้ดอกที่ปลูกเลี้ยงง่าย แต่มีพิษ

ชวนชม

ชื่ออื่นๆ : ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา

ต้นกำเนิด : ภาคตะวันออกของทวีปแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียและเคนย่า

ชื่อสามัญ : Impala Lily, Pink Bignonia, Mock Azalea, Desert Rose

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ต้นชวนชม
ลำต้นอวบอ้วน ออกเป็นกลุ่มที่ยอด

ลักษณะของชวนชม

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงได้ถึง 1 เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว โคนต้นมักอวบอ้วน ใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกเป็นกลุ่มที่ยอด รูปหอกกลับ แผ่นใบหนา เป็นมัน โคนใบสอบ ปลายใบมน มีติ่งสั้น ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อสั้นที่ปลายกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ สีแดง ชมพู ขาวอมชมพู ม่วง หรือขาว เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ผลเป็นฝักคู่ รูปกระสวย แตกตะเข็บด้านเดียว เมล็ดแบน มีกระจุกขนสีขาว

ชวนชมเป็นพรรณไม้ที่มีสีสันของดอกสวยงาม เป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแห้งแล้งมาก จนได้รับสมญาว่า “กุหลาบทะเลทราย” (Desert Rose)

แต่ดอกชวนชมมีสาร abobioside, echubioside ตรงนำยางสีขาว ถ้าน้ำยางถูกผิวหนังจะทำให้ผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดง ถ้าเข้าตา ตาจะอักเสบ กินเข้าไปจะเป็นพิษ แต่น้ำยางมีรสขมมาก โอกาสกินมีน้อย ถ้ากินจะมีผลต่อหัวใจ อาการเบื้องต้นจะทำให้ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ตาพร่า หัวใจเต้นอ่อน ความดันลดลงอาจตายได้

ชวนชม
ดอกชวนชม สีขาวอมชมพู ออกม่วง

การขยายพันธุ์ของชวนชม

เมล็ดและการเสียบยอด

ธาตุอาหารหลักที่ชวนชมต้องการ

ประโยชน์ของชวนชม

นอกจากนี้ตามความเชื่อของคนไทยชื่อ “ชวนชม” ยังเป็นชื่อที่มีความไพเราะเป็นศิริมงคล มีชื่อเป็นมงคล เชื่อว่าถ้าปลูกเอาไว้จะทำให้มีคนนิยมชมชอบ

สรรพคุณทางยาของชวนชม

คุณค่าทางโภชนาการของชวนชม

การแปรรูปของชวนชม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%A1

http://www.rspg.or.th/plants_data/use/toxic_07.htm

http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=2285

https://il.mahidol.ac.th/e-media/plants/webcontent3/interactive_key/key/describ/chuanchom.htm

Add a Comment