ต้นทุเรียนผี

ต้นทุเรียนผี

ใบรูปขอบขนานหรือรูปไข่กลับแกมรูปขอบขนาน ปลายใบมนหรือป้าน

Add a Comment