วงศ์กระดังงา ANNONACEAE พืชวงศ์กระดังงา

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์กระดังงา ANNONACEAE  ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้เถา มีกลิ่นเฉพาะตัว เนื้อไม้เมื่อตัดตามขวางมีเส้นรัศมีกว้าง เด่นชัด ใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกออกเดี่ยว ออกเป็นกลุ่มหรือช่อสั้นๆ ตามง่ามใบ กิ่งที่ไร้ใบ หรือตามลำต้น สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียงเป็น 2 ชั้นๆละ 3 กลีบ มีน้อยที่มี 3 กลีบ เกสรเพศผู้มีมาก ยกเว้นบางสกุลที่มี 6-12 อัน ก้านชูอับเรณูสั้นมาก รังไข่อยู่เหนือฐานดอก มักมีหลายอันและแยกกัน แต่ละอัน มี 1 ช่อง มีไข่อ่อนช่องละ 1 หน่วยขึ้นไป ผลมักเป็นผลสด ออกเป็นกลุ่มบางครั้งเชื่อมติดกัน มีน้อยที่ผลแก่แล้วแตก

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชมักพบบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติหลายสกุล เช่น

  • สกุลจำปูน (Anaxagorea)
  • สกุลบุหรันบาลา (Enicosanthum)
  • สกุลหมากอ่อน (Monocarpia)
  • สกุลจำปาขอม (Polyalthia)
สายหยุด
สายหยุด ดอกเป็นดอกเดี่ยว สีเหลือง ดอกจะห้อยลง กลีบดอกจะบิดงอ

 

จำปูน
จำปูน ดอกเดี่ยว ดอกสีขาวนวลหรือสีเหลืองอ่อน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment