วงศ์ก่วม ACERACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ก่วม ACERACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว ติดตรงข้ามสลับตั้งฉาก ขอบเรียบ เส้นใบออกจากโคนใบ 3-5 เส้น บางครงพบออกจากสองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนกไม่มีหูใบ ดอกแยกเพศ สมมาตรตามรัศมีกลบเลี้ยงและกลีบดอกมี  4 หรือ 5 กลีบ แยกจากกัน เกสรเพศผู้มี 8 อัน ไมีมี จานฐานดอก รังไข่ ติดเหนือวงกลีบ มี 2 ช่อง ไข่อ่อนมี 2 หน่วยต่อหนึ่งช่อง ผลมีปีก

ใบก่วม
ใบก่วม ใบแบบขนนก

ลักษณะเด่นของวงศ์

ขอบใบมักจักเป็นพูเส้นใบออกจากโคนใบ ด้านใต้ใบมักมีนวล ผลมีปีก 2 ปีก แตละปีกมี 1 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

เขตซีกโลกเหนือ ในประเทศไทยมีสกุลเดียว คือ Acer ส่วนมากพบในป่าดิบเขา

  • ก่วมแดง  Acer calcaratum Gagnep. พบบนภูกระดึง จ. เลย
  • ก่วมเชียงดาว  Acer chiangdaoense Santisuk พบบนดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่
  • ก่วมขาว  Acer laurinum Hassk. พบในภาคเหนือดอยอินทนนท์ จ. เชียงใหม่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ต้นก่วม
ต้นก่วม เป็นไม้ยืนต้น

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment