วงศ์คล้า MARANTACEAE นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับ

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุก มีเหง้า ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักเรียงสองด้านในระนาบเดียวกัน โคนก้านใบ แผ่กว้างเป็นกาบหุ้มลำ ปลายก้านใบบวมพองเป็นปมตรงบริเวณที่ต่อกับแผ่นใบ ช่อดอกมีทั้ง ช่อเดี่ยวและแยกแขนงออกที่บริเวณโคนต้น เหง้า ปลายยอด ปลายกิ่งและบางครั้งออกเป็น กลุ่มที่ก้านใบ ดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ3กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์1 อัน ส่วนอันอื่นเปลี่ยนเป็นกลีบปากหรือคล้ายกลีบดอกขนาดใหญ่ รังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลมีทั้งชนิดผลสดและผลแห้งแตก

การกระจายพันธุ์

พรรณไม้ในวงศ์ Marantaceae มีอยู่ทั้งหมด 29 สกุล กระจายพันธุ์ในเขตร้อนทั่วโลก ยกเว้นทวีปออสเตรเลีย ในเมืองไทยรู้จักกันในชื่อ “คล้า” และมีชื่อสามัญว่า Prayer Plant  นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับกันทั่วไป เช่น สกุลทีแนนเท (Ctenanthe) เกอร์เพอร์เทีย (Goeppertia) มาแรนทา (Maranta) และสโตรแมนเท (Stromanthe) เป็นต้น

คล้า
คล้า ดอกสีขาว กลีบเลี้ยง 4 กลีบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.siriwangroup.com 
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment