วงศ์คล้า MARANTACEAE นิยมปลูกเลี้ยงเป็นไม้ประดับ

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์คล้าเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้า ใบเดี่ยว เรียงสลับ มักเรียงสองด้านในระนาบเดียวกัน โคนก้านใบ แผ่กว้างเป็นกาบหุ้มลำ ปลายก้านใบบวมพองเป็นปมตรงบริเวณที่ต่อกับแผ่นใบ ช่อดอกมีทั้ง ช่อเดี่ยวและแยกแขนงออกที่บริเวณโคนต้น เหง้า ปลายยอด ปลายกิ่งและบางครั้งออกเป็น กลุ่มที่ก้านใบ ดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ3กลีบ โคนกลีบเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ที่สมบูรณ์1 อัน ส่วนอันอื่นเปลี่ยนเป็นกลีบปากหรือคล้ายกลีบดอกขนาดใหญ่ รังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี 3 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลมีทั้งชนิดผลสดและผลแห้งแตก

ลักษณะเด่นประจำวงศ์

วงศ์ของพืชเป็นไม้ล้มลุก โคนก้านใบป่องแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น เส้นกลางใบชัดเจน ดอกสมบูรณ์เพศ มีใบประดับรองรับช่อดอก เกสรเพศผู้เป็นหมัน 1-2 อัน คล้ายกลีบดอก เกสรเพศผู้วงในมี 2 อัน อันที่ 1 เป็นหมกคลุมก้านเกสรเพศเมีย อันที่ 2 คล้ายกลีบปากเนื้อหนานุ่ม และมีเกสรเพศผู้สมบูรณ์ บางทีมีระยางค์ 1 อัน รังไข่ใต้วงกลีบ มี 3 ช่อง

การกระจายพันธุ์

เขตร้อน ทั่วโลกมี 31 สกุล  550 ชนิด ประเทศไทยมี 5 สกุล 14 ชริดและหลายชนิดเป็นพืชต่างถิ่นนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ

  • สกุล Calathea ไม้ต่างถิ่น นำมาปลูกประดับ เช่น ว่านนกยูง Calathea veitchiana Veitch. ex Hook.f.
  • สกุล Donax นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ ได้แค่ คลุ้ม Donax canniformis (G.Forster) K.Schum. ขึ้นในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณหรือริมแหล่งน้ำ
  • สกุล Phrynium ได้แก่ ตองเขา Phrynium imbricatum Roxb. พบทั่วไปตามริมน้ำในป่าดิบชื้น
  • สกุล Shumannianthus เช่น คล้า Shumannianthus dichotomous (Roxb.) Gagnep ขึ้นกระจายทั่วทุกถาคของประเทศ ตามริมน้ำ หรือป่าพรุ 
คล้า
คล้า ดอกสีขาว กลีบเลี้ยง 4 กลีบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment