วงศ์คำแสด BIXACEAE ลักษณะเด่นของวงศ์ ผลเป็นแบบผลแห้งแตกมีหนาม

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์คำแสด BIXACEAE  ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก หูใบขนาดเล็ก หลุดร่วงง่าย ใบ เดี่ยว ออกเวียนสลับ ขอบเรียบ เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคนใบ มีจุดสีแดง ดอก มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก อย่างละ 5 กลีบ กลีบดอกแยกจากกัน เกสรเพศผู่มีจำนวนมาก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ กลีบมี 1 ช่อง ไข่อ่อนมีจำนวนมาก ผล เป็นแบบผลแห้งแตกมีหนาม

ต้นคำแสด
ต้นคำแสด เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก
ผลคำแสด
ผลคำแสด ผลรูปไข่หรือกลม มีขนสีแดงสด คล้ายเงาะ

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชวงศ์คำแสด BIXACEAE  เป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว เส้นใบออกจากจุดเดียวกันที่โคนใบ ใบมีจุดสีแดง เกสรเพศผู้ จำนวนมาก ผลเป็นแบบผลแห้งแตกมีหนาม

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Flacourtiaceae – ใบไม่มีจุดสีแดง ผลไม่มีหนาม
  • Tiliaceae – มักมีขนรูปดาว รังไข่มี 2-5 ช่อง

การกระจายพันธุ์

สกุลวงศ์คำแสด เป็นพืชพื้นเมืองในเขตร้อนโลกใหม่ ปัจจุบันปลูกในเขตร้อนทั่วไป ในประเทศไทยมี 1 ชนิด

ประโยชน์พืช

สีแดงจากเมล็ดใช้ย้อมผ้า

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment