วงศ์ค่าหด JUGLANDACEAE ไม้ต้นผลัดใบก่อนออกดอก

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ค่าหด JUGLANDACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม่มีหูใบ ใบ ประกอบแบบขนนก ติดเวียนสลับ ดอกออกเป็นช่อแบบ หางกระรอก ดอกมีขนาดเล็ก แยกเพศ ดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่ในต้นเดียวกันหรือแยกต้นกัน กลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้มีอย่างละ 4 รังไข่ติดใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง ไข่อ่อนตั้งตรง ผลมีปีก 3 ปีก เกิดจากใบประดับที่เจริญขึ้นเป็นปีก

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชเป็นไม้ต้นผลัดใบก่อนออกดอก ส่วนต่างๆ เมื่ออ่อนอยู่มีเกล็ด กลีบรวมลดรูป ผลมีปีก 3 ปีก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Myricaceae – ใบเดี่ยว ผลสดเนื้อเมล็ดเดียว
  • Sapindaceae – ไม่พบช่อดอกที่เป็นแบบหางกระรอก ผลไม่มีปีก

การกระจายพันธุ์

ในซีกโลกเหนือ ในประเทศไทยมีสกุลเดียว

  • สกุล Engelhardtia ได้แก่ ค่าหด Engelhardtia spicata Blume var. spicata ส่วนใหญ่พบในป่าดิบเขา
ค่าหด
ค่าหด ดอกออกเป็นช่อแบบ หางกระรอก ดอกมีขนาดเล็ก

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment