วงศ์ดาดตะกั่ว BEGONIACEAE ไม้เลื้อยพาดพิงต้นไม้อื่น

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุก อายุหลายปี หรือไม้พุ่มเตี้ย ตั้งตรง หรือเลื้อย อวบน้ำ มีเหง้าหรือหัวใต้ดิน ใบเดียวออกเลี้ยงสลับขอบเรียบ หรือจักฟันเลื่อย โคนเบี้ยว เส้นใบมักออกจากโคนใบมีเนื้อใบหูใบใหญ่เนื้อแห้งบาง ติดแน่นดอก ออกเป็นช่อตามง่ามใบสมมาตรด้านข้าง เป็นดอกแยกเพศมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน กลีบรวมคล้ายกลีบดอกลักษณะไม่เหมือนกันในดอกเพศผู้และเพศเมีย สีขาว ชมพู หรือแดง ดอกเพศผู้มีสีกลีบเรียงเป็น 2 ชั้นชั้นนอกและชั้นในดอกเพศเมีย โดยทั่วไปมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมากเรียงเป็นหลายชั้นก้านเกสรเพศผู้คนเชื่อมติดกันเล็กน้อย อับเรณูติดที่ฐานเกสรเพศเมียมี 1 อัน รังไข่ติดใต้วงกลีบมี 3 ช่องมี 3 ปีก มีหลายออวุลในหนึ่งช่อง ก้านเกสรเพศเมียมี 3 อันแต่ละอันแยก 2 แฉกยอดเกสรเพศเมียมี 6 อัน บิด มีปุ่มเล็กๆทั่วไป ผลแก่แตกมีปีก เมล็ดเล็ก มีจำนวนมาก 

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชเป็นไม้ล้มลุก อวบน้ำหรือไม้พุ่มเตี้ย ลำต้นมีข้อต่อ โคนใบไม่เท่ากัน เส้นใบออกจากโคนใบหูใบมีขนาดใหญ่ เนื้อแห้งบาง กลีบรวมคล้ายกลีบดอก มีจำนวนไม่เท่ากัน ในดอกเพศผู้และดอกเพศเมียในดอกเพศผู้ มีสีกลีบเรียงเป็น 2 ชั้นและในดอกเพศเมียมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก รังไข่ติดใต้วงกลีบมีปีกผลแก่แตก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Violaceae ดอกสมบูรณ์เพศเกสรเพศผู้มี 5 อันก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันเป็นรยางค์
  • Turneraceae ดอกสมบูรณ์เพศสมมาตรตามรัศมี รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ใบที่โคนมีต่อมเป็นคู่

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในป่าดิบชื้นในประเทศไทยมี 1 สกุล

  • สกุล Begonia เป็นไม้ล้มลุก นิยมปลูกประดับ เช่น ดาดตะกั่ว Begonia rex
    Putz. ภิกขุณี Begonia semperflorens Link & Otto ส่วนที่เป็นไม้ป่า เช่น ส้มกุ้ง Begonia inflata C.B. Clarke  เยื่อกูรัม Begonia smithiae E.T. Geddes
ส้มกุ้ง
ส้มกุ้ง ไม้เถาเลื้อย เถาแก่มีสีน้ำตาลเข้ม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment