วงศ์บอนจีน LIMNOCHARITACEAE ไม้น้ำ ลำต้นตรงไม่แตกกิ่ง

ลักษณะประจำวงศ์

บอนจีนคือ ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ขึ้นในน้ำหรือลอยน้ำ มีรากฝอยเหง้าหรือไหล ลำต้นตั้งตรงไม่แตกกิ่ง มีน้ำยาง ใบออกที่โคนเรียงสลับหรือเวียนสลับ ก้านใบกลมหรือค่อนข้างสามเหลี่ยม โคนก้านใบแผ่ออกเป็นกาบหุ้มลำต้น เส้นใบขนานกันตามความยาวของใบมีเส้นใบตัดขวาง เส้นคะแนนใบย่อยแบบร่างแห ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด ใบประดับคล้ายซี่ร่ม ดอกสมมาตรตามรัศมีวงกลีบรวม 6 กลีบเรียง 2 วง วงละ 3 กลีบ วงนอกคล้ายกลีบเลี้ยงติดทนวงในคล้ายกลีบ ดอกหลุดร่วงง่ายเกสรเพศผู้ 6 อันหรือจำนวนมาก ก้านชูอับเรณูติดกับอับเรณูปิดที่ฐาน อับเรณูมี 4 พู แตกตามช่องเปิดตามยาวรังไข่เหนือวงกลีบมี 1 ช่อง ออวุลจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียสั้นหรือไร้ก้าน ยอดเกสรเพศเมียรูปแถม ผลแตกแนวเดียว มีเมล็ดจำนวนมาก 

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้น้ำ ลำต้นตรงไม่แตกกิ่ง มีน้ำยาง ใบออกที่โคนต้น ก้านใบกลมหรือค่อนข้างสามเหลี่ยม ดอกออกเป็นช่อ มีก้านดอกโดด กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 6 อัน รังไข่เหนือวงกลีบมี 1 ช่อง ออวุลจำนวนมาก 

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนทั่วโลกมี 3 สกุล 8 ชนิด ประเทศไทยมี 2 สกุล 2 ชนิด

  • สกุล Butomopsis ได้แก่ Butomopsis latifolia (D.Don) Kunth
  • สกุล Limnocharis ได้แก่ บอนจีน Limnocharis flava (L.) Buchenau ไม้ต่างถิ่นนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ
บอนจีน
บอนจีน ผักก้านจอง ไม้น้ำ พบบริเวณที่มีน้ำขัง ลำต้นเป็นเหง้าอยู่ในโคลน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment