วงศ์ผักเบี้ยทะเล AIZOACEAE ไม้ล้มลุกลำต้นและใบอวบน้ำ

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ผักเบี้ยทะเล ไม้ล้มลุก อายุปีเดียวหรือหลายปี มักอวบน้ำ ใบเดี่ยว ออกเรียงข้าม ขอบเรียบ หลุดร่วงหรือติดแน่น ไม่มีหูใบ ดอกออกเป็นช่อหรือออกเดี่ยวๆ ที่ปลายยอดสามารถตามรัศมี สมบูรณ์เพศ กลีบรวมส่วนมากมี 5 กลีบ อาจพบมี 3 หรือ ถึง 8 กลีบ โคนเชื่อมติดกันและติดกับก้านเกสรเพศผู้ เกสรเพศผู้มี 5 ถึงจำนวนมาก ก้านเกสรเพศเมียมี 1 หรือ 3-4 รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1-3 ช่อง มีหลายออวุลในหนึ่งช่อง ผลแก่แตก เมล็ดใหญ่

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นใบอวบน้ำ กลีบรวมมี 5 กลีบ เกสรเพศผู้มี 5 ถึงจำนวนมาก มีหลายออวุลในหนึ่งช่อง ผลแก่แตก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Molluginaceae ใบเรียบเป็นวงรอบคล้ายกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ดอกออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ กลีบเลี้ยงเป็นกลีบดอกมีอย่างละ 3-5 กลีบ

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ในประเทศไทยมี 2 สกุล ได้แก่

  • สกุล Trianthema ใบคู่ที่ตรงข้ามกันมีขนาดไม่เท่ากัน ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน มี 2 ชนิด ได้แก่ ผักเบี้ยหิน Trianthema portulacastrum L. พรมมิ Trianthema triquetra Rott. ex Willd.
  • สกุล Sesuvium ใบคู่ที่ตรงข้ามกันมีขนาดค่อนข้างเท่ากัน ก้านเกสรเพศเมียมี 3-4 อัน มี 1 ชนิด ได้แก่ ผักเบี้ยทะเล Sesuvium portulacastrum (L.) L. ใช้เลี้ยงหมู
ผักเบี้ยทะเล
ผักเบี้ยทะเล ลำต้นสีเขียวปนแดง หรือม่วง
ผักเบี้ยหิน
ผักเบี้ยหิน ลำต้นอวบน้ำ สีเขียวอมม่วง แตกกิ่งก้านโปร่งแผ่ราบไปตามพื้นดิน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment