วงศ์ผักไผ่ POLYGONACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นมีข้อบวมพอง

ลักษณะประจำวงศ์ 

ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือหลายปี เลื้อยไปตามพื้นดิน ลำต้นมีข้อบวมพอง ใบเดี่ยวออกเกรียงสลับ ขอบมักเรียบ หูใบแผ่เป็นกาบหุ้มลำ ดอกออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงหรือเป็นก้อน ตามปลายยอดหรือตามง่ามใบ สมมาตรตามรัศมี สมบูรณ์เพศ รองรับด้วยใบประดับติด กลีบรวมมี 5-6 เรียงเป็น 2 วง แยกจากกันหรือโคนเชื่อมติดกัน คล้ายกลีบดอก สีขาว เขียวอ่อน ชมพูอ่อนหรือแดงอ่อน มักมีปีกหนามหรือตะขอ กลีบติดแน่นและขยายใหญ่ขึ้นเมื่อเป็นผล เกสรเพศผู้มี 6-9 อัน การเกสรเพศผู้แยกจากกันหรือโคนเชื่อมติดกัน อับเรณูติดแบบเคลื่อนไหวได้แตกตามยาว เกสรเพศเมียมี 1 อัน มี 2-3 คาร์เพล รังไข่ติดเหนือวงกลีบ มี 1 ช่อง มี 1 ออวุล พลาเซนตาติดที่ฐาน ก้านเกสรเพศเมียมี 1-3 อัน ยอดเกสรเพศเมียเป็นตุ่มหรือเป็นขนนก ผลแบบเมล็ดเดียวล่อน หมักหุ้มด้วยกลีบรวมบางแห้งหรือฐานดอกที่ใหญ่ขึ้น เมล็ดรูปเลนส์หรือสามเหลี่ยม 

ลักษณะเด่นของวงศ์

ไม้ล้มลุก ลำต้นมีข้อบวมพอง หูบายแผลเป็นกาบหุ้มลำต้น ดอกเล็กมีกลีบรวม 5-6 กลีบ ขายกลีบดอกออกเป็นช่อกระจุก รังไข่มี 1 ช่อง มี 1 ออวุล พลาเซนตาติดที่ฐาน ผลแบบเมล็ดเดียวล่อน มักมีกลีบรวมบางแห้งหุ้ม

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Plumbaginaceae ไม่มีหูใบเป็นกาบหุ้มลำต้น เกสรเพศเมียมี 5 คาร์เพล

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในเขตอบอุ่น พบน้อยสกุลในเขตร้อน ในประเทศไทยมี 7 สกุล เช่น

ผักไผ่
ผักไผ่หรือผักแพว ใบเป็นรูปหอกหรือรูปหอกแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment