วงศ์ฝ้ายคำ COCHLOSPERMACEAE ลักษณะเด่นของวงศ์ ดอกสีเหลือง

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ฝ้ายคำ COCHLOSPERMACEAE  ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นผลัดใบ ใบเดี่ยวจักเป็นแฉกรูปนิ้วมือ ติดเวียนสลับ หูใบหลุดร่วงง่าย ดอกสมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกจากกัน เรียงซ้อนเหลื่อมกัน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก รังไข่ติดเหนือวงกลีบ 3-5  ช่อง ผลแบบผลแห้งแตก เมล็ดมีจำนวนมาก มีขนคล้ายไหมล้อมรอบ

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชวงศ์ฝ้ายคำ COCHLOSPERMACEAE  เป็นไม้ต้น ใบเดี่ยวจักเป็นแฉกรูปนิ้วมือ ดอกสีเหลือง สมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ มีจำนวนมาก ผลแบบผลแห้งแตก เมล็ดจำนวนมาก มีขนคล้ายไหมล้อมรอบ

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Bixaceae – ดอกสีแดง  ผลแบบผลแห้งแตก มีหนาม
  • Bombacaceae – มีเกล็ดหรือขนรูปดาว กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน

การกระจายพันธุ์

วงศ์ฝ้ายคำ COCHLOSPERMACEAE และสกุลฝ้ายคำพบในเขตร้อนทั่วไป ในประเทศไทยมีสกุลเดียว 2 ชนิด

  • สกุล Cochlospermum ได้แก่ ฝ้ายคำ Cochlospermum religiosum (L.) Alston สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ต้นฝ้ายคำ
ต้นฝ้ายคำ ไม้ยืนต้นผลัดใบ
ดอกฝ้ายคำ
ดอกฝ้ายคำ ดอกช่อสีเหลืองออกที่ปลายกิ่ง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment