วงศ์พญาไม้ PODOCARPACEAE พืชสกุลนี้มีแผ่นใบรูปเกล็ด

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์พญาไม้ PODOCARPACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น หรือไม้พุ่ม ใบเรียงสลับ เรียงเวียนสลับ หรือออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปเกล็ด รูปเข็ม รูปไข่ หรือรูปหอก ช่อดอกเพศผู้และช่อดอกเพศเมียมักอยู่ต่างต้น ช่อดอกเพศผู้มี เกล็ดหลายอัน เรียงซ้อนกันรูปกรวยหรือ คล้ายพานพุ่ม แต่ละเกล็ดมีเกสรเพศผู้ตั้งแต่ 2 อัน ขึ้นไป ช่อดอกเพศเมียมีเกล็ดขนาดใหญ่ 1 เกล็ด มักมีไข่อ่อนเปลือย 1 อัน และมีเกล็ด ขนาดเล็กหลายเกล็ดซึ่งเชื่อมรวมกันเป็นฐานดอก เมล็ดเปลือยตั้งอยู่บนฐานดอกซึ่งขยายใหญ่ ลักษณะคล้ายผล รูปกลม รีหรือรูปไข่

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชจะพบในป่าฮาลา-บาลา 4 สกุล คือ

พญามะขามป้อม
พญามะขามป้อม ใบบนก้านช่อรูปเข็ม กาบคล้ายเกล็ด

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment