วงศ์พญาไม้ PODOCARPACEAE พืชสกุลนี้มีแผ่นใบรูปเกล็ด

พญามะขามป้อม

พญามะขามป้อม

พญามะขามป้อม ใบบนก้านช่อรูปเข็ม กาบคล้ายเกล็ด

ลำต้นเป็นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment