วงศ์พวงแก้วกุดั่นและสกุลพวงแก้วกุดั่น RANUNCULACEAE

ลักษณะประจำวงศ์ 

ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือรายปีหรือบางทีเป็นไม้พุ่ม หรือไม้เลื้อยไปตามพื้นดิน บางทีเป็นพืชน้ำมีเหง้าและหัวใต้ดิน ไม่มีหูใบ ใบเดียวหรือใบประกอบออกเรียงสลับขอบ ขอบจัก ก้านใบแผ่ออกเป็นกาบ ดอกออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนง หรือชอบกระจะหรือบางทีเป็นดอกเดี่ยว ออกตามปลายยอด ดอกสมมาตรตามรัศมี สมบูรณ์เพศ มีฐานดอก กลีบเลี้ยงมี 5 กลีบ แยกจากกัน ร่วงง่าย มักบานเด่นคล้ายกลีบดอกมีสีต่างๆ กลีบดอกมี 5 กลีบ หรืออาจลดรูปเป็นต่อมเล็ก เป็นถุง หรือเป็นเพียงเกล็ด เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก เรียงเวียนบนฐานดอก วงนอกอาจลดรูปเป็นเกสรเพศผู้ เป็นหมัน ก้านเกสรเพศผู้แยกจากกัน อับเรณูติดกับก้านเกสรเพศผู้ที่โคนอับ แตกตาม หันหน้าออก เกสรเพศเมียเป็นคาร์เพลแยก มีหลายคาร์เพล เรียงเวียนอยู่บนฐานดอกรังไข่ติดเหนือวงกลีบหรือกึ่งใต้วงกลีบ มี 1 ช่อง ออวุลมี 1 ถึงจำนวนมากในหนึ่งช่อง พลาเซนตาตามแนวตะเข็บ ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน แยกเป็น 2 แฉก ผลเป็นแบบผลกลุ่ม มีผลย่อยแบบแกแตกแนวเดียว เมล็ดล่อนมีเนื้อหลายเมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

ลักษณะวงศ์ของพืช เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าและหัวใต้ดิน ใบเดียวหรือใบประกอบ ขอบจัก ก้านใบแผลออกเป็นกาบ กลีบเลี้ยงบานเด่นคล้ายกลีบดอก มีสีต่างๆ เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก มีหลายคาร์เพลเรียงเวียนอยู่บนฐานดอก ผลกลุ่ม มีผลย่อยแบบแก่แตกแนวเดียว เมล็ดล่อน มีเนื้อหลายเมล็ด

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Berberidaceae  มีคาร์เพลเดียว เกสรเพศผู้มีเท่ากับ หรือเป็น 2 เท่าของกลีบดอก ติดตรงข้ามกลีบดอก กลีบรวมมี 3 กลีบ ขนนุ่มแบบมีเนื้อหลายเมล็ด

การกระจายพันธุ์

พบในเขตอบอุ่น ในประเทศไทยมี 5 สกุล เช่น

  • สกุล Clematis เป็นไม้เถา เช่น พวงแก้วกุดั่น Clematis smilacifolia Wall.
  • สกุล Delphinium เป็นไม้ล้มลุก เช่น พวงแก้วเชียงดาว Delphinium siamense (Craib) Munz
  • สกุล Naravelia ได้แก่ กวางดูถูก Naravelia laurifolia Wall. ex Hook.f. & Thomson เถาคันหอม Naravelia zeylanica (L.) DC.
กวางดูถูก
กวางดูถูก ดอกสีเหลืองอมเขียว กลีบดอกมี 6-15 อัน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : FB พันธุ์ดาหลา พันทาวน์

One Comment

Add a Comment