วงศ์ศรนารายณ์ AGAVACEAE ลำต้นออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น อายุปีเดียวหรือหลายปี มีลำต้นหรือไม่มีออกเป็นกอหรือเป็นกระจุก รากเป็นเส้นใยมีเหง้าแผ่ออกหรือตั้งตรง ใบเรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ขอบใบเรียบหรือหยักฟันเลื่อย ดอกออกเป็นช่อดอกแบบช่อแยกแขนงช่อกระจะ หรือช่อเชิงลดที่ปลายยอด หรือตามซอกใบ มีใบประดับ ดอกสมมาตรตามรัศมี หรือสมมาตรด้าน กลีบรวม 6 กลีบ กึ่งอวบน้ำ มีไข่ปกคลุมกลีบแยกรวมหรือเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 6 อัน ก้านชูอับเรณูเรียบหรือมีขน อับเรณูรูปแถบหรือรูปขอบขนาน แตกเป็นแนวเปิดตามยาว รังไข่ใต้วงกลีบหรือเหนือวงกลีบ คาร์เพลเชื่อมติดกันมี 3 ช่องแต่ละช่องมีออวุลจำนวนมาก  พลาเซนตารอบแกนร่วม เรียงสองแถว เกสรเพศเมีย 3 อัน ปลายเกษรเพศเมียแยก 3 แฉก ผลแห้งแตกกลางพู

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืช ใบเรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน ขอบใบเรียบหรือหยักฟันเลื่อย ดอกออกที่ปลายยอด ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ช่อกระจะหรือช่อเชิงลด วงกลีบรวม 6 กลีบ กึ่งอวบน้ำมีไขปกคลุม

การกระจายพันธุ์

เขตอบอุ่นถึงเขตร้อน แถบทะเลทราย ศูนย์กลางการกระจายพันธุ์อยู่ที่ทวีปอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้และเม็กซิโก เป็นพืชให้เส้น พืชอาหาร พืชสมุนไพร ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียงของเม็กซิโก คือTequila ทั่วโลกมี 8 สกุล 300 ชนิด ประเทศไทยนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับหลายชนิด

มะลิลา
มะลิลา ไม้ล้มลุก ใบเรียงเวียนเป็นกอ หนามเล็กๆ ตามขอบใบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment