วงศ์หญ้าดอกคำ HYPOXIDACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

 ไม้ล้มลุก มีเหง้า ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับชิดกัน โคนก้านใบเป็นกาบหุ้มลำ ช่อดอกสั้น มักออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกสมบูรณ์เพศวงกลีบรวม 6 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ โคนกลีบมักเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 3-6 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี 3 ช่อง แต่ละช่อง มีไข่อ่อนจำนวนมาก ผลมีทั้งผลสดและผลแห้งแตก มีหลายเมล็ด

การกระจายพันธุ์

พบในบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติ คือ

พร้าวนกคุ่ม
พร้าวนกคุ่ม ไม้ล้มลุก แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก พับเป็นร่อง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment