วงศ์หญ้าดอกคำ HYPOXIDACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

 ลักษณะวงศ์หญ้าดอกคำเป็นไม้ล้มลุก มีเหง้า ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับชิดกัน โคนก้านใบเป็นกาบหุ้มลำ ช่อดอกสั้น มักออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ดอกสมบูรณ์เพศวงกลีบรวม 6 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ โคนกลีบมักเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้ 3-6 อัน รังไข่ 1 อัน อยู่ในฐานดอก มี 3 ช่อง แต่ละช่อง มีไข่อ่อนจำนวนมาก ผลมีทั้งผลสดและผลแห้งแตก มีหลายเมล็ด

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก ใบรูปแถบ ออกจากโคนต้นเหนือดิน เรียงเป็นกระจุกแบบกุหลาบซ้อน 3 ระนาบ ดอกออกเป็นช่อมีก้านดอกโดด ออกตามง่ามใบ

การกระจายพันธุ์

เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ทั่วโลกมี 9 สกุล ประมาณ 100 ชนิด ประเทศไทยมี 3 สกุล 10 ชนิด

  • สกุล Curculigo พร้าวนกคุ่ม Curculigo megacarpa Ridl. ว่านพร้าว Curculigo orchioides Geartn.
  • สกุล Hypoxis ได้แก่ หญ้าดอกคำ Hypoxis aurea Lour. พบขึ้นในป่าดิบชื้นหรือป่าเบญจพรรณ ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สกุล Molineria เช่น ว่านสากเหล็ก Molineria latifolia Herb. ex Kurz  ตองกาย Molineria capitulata (Lour.) Herb
พร้าวนกคุ่ม
พร้าวนกคุ่ม ไม้ล้มลุก แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก พับเป็นร่อง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th, www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment