วงศ์หนอนตายหยาก STEMONACEAE พืชที่มีรากแก้วสะสมอาหาร

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้ล้มลุก มีรากสะสมอาหาร หัว หรือเหง้า ลำต้นตรงหรือเป็นเถาเลื้อย ใบเดี่ยว เรียงสลับ ออกตรงข้ามกัน หรือเรียงเป็นวงรอบข้อ โคนก้านใบมักแผ่เป็นกาบหุ้มลำ บางครั้งใบลดรูปเป็นเกล็ด ช่อดอกแบบกระจุก หรือแบบซี่ร่ม บางครั้งมี 1-2 ดอก ออกตาม ง่ามใบ ดอกสมบูรณ์เพศ มีน้อยที่แยกเพศ วงกลีบรวม 4 กลีบ เรียง 2 ชั้นๆ ละ 2 กลีบ เกสรเพศผู้ 2 คู่ โคนก้านชูอับเรณูมักเชื่อมติดกัน ปลายอับเรณูมีระยางค์หรือเป็นติ่งรังไข่1อัน อยู่เหนือฐานดอก มี 1 ช่อง มักมีไข่อ่อนหลายหน่วย ผลแห้งแตกเป็น 2 ฝา มักมีหลายเมล็ด

การกระจายพันธุ์

Stemonaceae ประกอบด้วยประมาณ 50 สกุล และมีประมาณ 600 ชนิด สกุลที่พบบ่อยในประเทศไทยได้แก่

  • Stemona
  • Cyanostemma
  • Lysistemma
  • Lygodion
หนอนตายยาก
หนอนตายยาก พืชล้มลุก
ใบรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment