วงศ์เหมือด SYMPLOCACEAE  ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดใหญ่ เป็นไม้เนื้อแข็ง

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์เหมือด SYMPLOCACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดใหญ่ เป็นไม้เนื้อแข็ง ไม่มีหูใบ ใบ เดี่ยว เส้นใบออกจาก สองข้างของเส้นกลางใบแบบขนนก ดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรตามรัศมี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกเชื่อมติดกัน ส่วนมากมักที่โคน เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก เชื่อมติดกันเป็นท่อ รังไข่ติดใต้วงกลีบ ไข่อ่อนมี 2-4 หน่วยในแต่ละช่องของรังไข่ โดยติดห้อยแขวน ผลมีเนื้อเมล็ดแข็งมี 2-5 ช่อง

ลักษณะเด่นของวงศ์

พืชวงศ์นี้จะมีใบติดเวียนสลับ ขอบใบจักซี่ฟัน เมื่อแห้งสีเขียวออกเหลือง เส้นกลางใบจม ด้านบนดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้มีจำนวนมากเชื่อมติดกันเป็นท่อ แต่ละดอกมีใบประดับ รองรับ 1 ใบและมีใบประดับย่อย 2 ใบ ผนังผลชั้นในมีลายสลัก

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Alangiaceae – กลีบดอกแยก มีไข่อ่อน 1 หน่วยต่อ 1 ช่องของรังไข่ ผลมีเนื้อหลายเมล็ด
  • Ebenaceae – ขอบใบเรียบ รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ผลมีเนื้อหลายเมล็ด
  • Rosaceae – มีหูใบ
  • Theaceae – พลาเซนตาเป็นแบบติดรอบแกนร่วม ผลมีเนื้อหลายเมล็ด หรือแบบแห้งแตก

การกระจายพันธุ์

วงศ์เหมือด SYMPLOCACEAE พบในเขตร้อน มีสกุลเดียว

  • สกุล Symplocos เช่น เหมือดหอม Symplocos racemosa Roxb. เหมือดลูกใหญ่ Symplocos henschelii (Moritzi) Benth. ex C. B. Clarke var. henschelii เหมือดยอดเกลี้ยง Symplocos hookeri C. B. Clarke
เหมือดหอม
เหมือดหอม ดอกสีขาว ออกเป็นช่อกระจะ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment