วงศ์และสกุลของส้าน DILLENIACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ส้าน DILLENIACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เถา หรือไม้ล้มลุกใบเดี่ยวเรียงสลับหรือเวียนสลับ ก้านใบแบน บางครั้ง โคนก้านแผ่เป็นกาบรอบกิ่งหรือลำต้น ช่อดอกแบบกระจะกระจุก หรือบางครั้งดอกออกเดี่ยว ออกตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกสมบูรณ์เพศกลีบเลี้ยง 3-5 กลีบ หรือมากกว่ากลีบดอก 4-5 กลีบหรือหายไป เกสรเพศผู้มีมากรังไข่อยู่เหนือฐานดอก มีตั้งแต่ 1 อันขึ้นไป แต่ละอันมี1ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อนตั้งแต่ 1 หน่วยขึ้นไป ผลสดหรือแห้งแตก มักหุ้มด้วยกาบซึ่งพัฒนามาจาก กลีบเลี้ยง เมล็ดมีเยื่อหุ้ม

การกระจายพันธุ์

วงศ์พืชชนิดนี้พบในบริเวณทางศึกษาธรรมชาติ 3 สกุล คือ

  • สกุลส้านเต่า (Acrotrema)
  • สกุลส้าน (Dillenia)
  • สกุลรสสุคนธ์ (Tetracera)

ในจำนวนนี้สกุลส้านเป็นไม้ต้น สกุลรสสุคนธ์เป็น ไม้เถา ทั้งสองสกุลนี้เมื่อตัดเปลือกและเนื้อไม้จะมีเสียงซ่าคล้ายฟองน้ำอัดลม ส่วนสกุลส้านเต่า เป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก

ส้าน
ส้าน ไม้ต้นผลัดใบ ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment