วงศ์โคกกระสุนและพืชในสกุลของโคกกระสุน ZYGOPHYLLACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ล้มลุก อายุหลายปีหรือไม้พุ่ม กิ่งก้านเป็นรอยต่อที่ข้อ มีกลิ่นหอม มีหูใบ 1 คู่ ติดแน่น บางทีเป็นหนาม ใบประกอบแบบขนนกหรือใบประกอบแบบมี 2 ใบออกตรงข้าม ดอกออกเดี่ยวหรือเป็นช่อ สมมาตรตามรัศมี สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงมี 4-5 กลีบ แยกจากกันหรือเชื่อมติดกันที่โคน กลีบดอกมี 4-5 กลีบ แยกจากกันหรือบางทีไม่มีกลีบดอก เกสรเพศผู้มี 5, 10 หรือ 15 แยกจากกัน มักมีเกล็ดที่โคนของก้านเกสรเพศผู้แต่ละอัน เกสรเพศเมียมี 5 คาร์เพล รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 4-5 ช่อง แต่ละช่องมีออวุล 2 ถึงจำนวนมาก พลาเซนตาแบบรอบแกน ก้านเกสรเพศเมียมี 1 อัน ผลแก่แตกด้านเดียวมีหนามหรือเป็นปีก

ลักษณะเด่นของวงศ์

ใบประกอบแบบขนนกหรือใบประกอบแบบมี 2 ใบมีหู 1 คู่ติดแน่นบางทีเป็นหนาม เกสรเพศผู้มีเกล็ดที่โคนของก้านเกสรเพศผู้แต่ละอัน รังไข่ติดเหนือวงกลีบมี 4-5 ช่อง ก้านเกสรเพศเมียติดที่ปลาย

การกระจายพันธุ์

พบทั่วไปในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนในประเทศไทยมี 2 สกุล 

  • สกุล Tribulus มี 2 ชนิด ได้แก่ โคกกระสุน  Tribulus cistoides L.  หนามกระสุน Tribulus terrestris L.
  • สกุล Guaiacum มี 1 ชนิด พืชต่างถิ่นเป็นไม้พุ่ม ได้แก่ แก้วเจ้าจอม Guaiacum officinale L.
แก้วเจ้าจอม
แก้วเจ้าจอม ไม้ต้นขนาดเล็ก เรือนยอดทรงกลมค่อนข้างหนาทึบ
โคกกระสุน
โคกกระสุน ลำต้นมักทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน ดอกสีเหลือง

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment