วงศ์ใบพาย VIOLACEAE ลักษณะเด่นของวงศ์ เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ใบพาย VIOLACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก มีหูใบ ใบ เดี่ยว ติดเวียนสลับ ขอบใบจักซี่ฟัน ดอก สมบูรณ์เพศ สมมาตรด้านข้าง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกแยกจากกัน ก้านเกสรเพศผู้เชื่อมติดกันโดยมีเนื้อเยื่อเชื่อม เป็นรยางค์ ผล เป็นแบบผลแห้งแตก แตกเป็น 3 เสี่ยง

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ใบพาย VIOLACEAE เป็นพืชล้มลุกอายุหลายปี ดอกสมมาตรด้านข้าง กลีบดอกและอับเรณูมีจงอย เกสรเพศผู้เชื่อมติดกันโดยมีเนื้อเยื่อเชื่อมเป็นรยางค์

วงศ์ใกล้เคียง-ลักษณะที่แตกต่าง

  • Euphorbiaceae – ดอกแยกเพศ พลาเซนตาไม่ติดตามแนวแกน
  • Flacourtiaceae – เกสรเพศผู้มีจำนวนมาก ผลไม่ค่อยพบเป็นผลแห้งแตก

การกระจายพันธุ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้กระจายพันธุ์ทั่วไป ในประเทศไทยมีประมาณ  3 สกุล 17 ชนิด

  • สกุล Rinorea พบในเขตร้อน เช่น เงาะป่า Rinorea arguifera (Lour.) Kuntze ไม้พุ่ม หรือไม้ต้น มีรอยแผลเป็นของหูใบชัดเจน ผลมีรยางค์คล้ายมอสส์พบตาม ป่าดิบที่ต่ำ
  • สกุล Viola พบทั่วไป เช่น ใบพาย Viola betonicifolia Sm. ไม้ล้มลุกตามพื้นดิน พบตามป่าดิบเขาและเขตอัลไพน์บางชนิดนำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ เช่น ผีเสื้อ Viola tricolor L.
ดอกหน้าแมว
ดอกหน้าแมว ดอกมีหลายสี สีขาว สีส้ม สีชมพู สีม่วงเข้ม และ สีเหลือง เป็นต้น ดอกมีกลิ่นหอมอ่อน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment