วงศ์ไกรทอง ERYTHROXYLACEAE ลักษณะของวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม

ลักษณะประจำวงศ์

วงศ์ไกรทอง ERYTHROXYLACEAE ลักษณะวงศ์เป็นไม้ต้นหรือไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียง สลับ แผ่นใบมักมีรอยพับหรือเป็นร่อง ตามยาวขนานสองด้านของเส้นกลางใบ ดอกสมบูรณ์เพศ มักออกเป็นกระจุกที่ง่ามใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนกลีบมักเชื่อมติดกัน เป็นรูปถ้วย หรือรูประฆัง กลีบดอก 5 กลีบ มักมีระยางค์ด้านบน เกสรเพศผู้ 10 อัน โคนก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน รังไข่ 1 อัน มี 1-3 ช่อง แต่มักสมบูรณ์เพียง 1 ช่อง ไข่อ่อน 1-2 หน่วย ผลสดมี 1 เมล็ด

การกระจายพันธุ์

วงศ์ไกรทอง ERYTHROXYLACEAE  วงศ์ของพืชชนิดนี้ เช่น ต้นไกรทอง

หุ้นไห้
หุ้นไห้หรือไกรทอง ผลสุกมีสีเหลืองหรือแดง เป็นมัน

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment