วงศ์ไทร MORACEAE

ลักษณะประจำวงศ์

ไม้ต้น ไม้พุ่มหรือไม้เถามียางสีขาวขุ่น คล้ายน้ำนม (ยกเว้นบางสกุล เช่น สกุลข่อย Streblus) ใบมีหลายรูปแบบ เช่น ใบเดี่ยว บาง ครั้งจักลึกใบประกอบรูปมือหรือนิ้วมือและ ใบประกอบรูปขนนก เรียงสลับ หูใบบางครั้ง ใหญ่และหุ้มยอดอ่อน ช่อดอกมีหลายชนิดเช่น ช่อดอกแบบกระจะกระจุกแยกแขนงคล้าย หางกระรอกเป็นแท่งรูปคนโท และเป็นกลุ่ม มักออกตามง่ามใบ กิ่งที่ไร้ใบ หรือตามลำต้นมีน้อยที่ออกตามปลายกิ่งดอกแยกเพศวงกลีบ รวม 4 กลีบ หรือหายไป โคนกลีบบางครั้ง เชื่อมติดกัน ดอกเพศผู้มีเกสรเพศผู้ 1-4 อัน มีน้อยที่มี 8 อัน ดอกเพศเมียมีรังไข่ 1 อัน มีทั้งที่อยู่เหนือฐานดอกและอยู่ในฐานดอกมี 1-2 ช่อง แต่ละช่องมีไข่อ่อน 1 หน่วย ผลมีหลายแบบ เช่น ผลแห้งเมล็ดล่อน ผลสด และผลรวม เป็นต้น แต่ละหน่วยของผลมี 1 เมล็ด

มะเดื่อป่า
มะเดื่อป่า มะเดื่อชุมพร ลำต้นเกลี้ยงสีน้ำตาลหรือน้ำตาลปนเทา
ขนุนปาน
ขนุนปาน ผลค่อนข้างกลม มีหนามยาวแหลม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.waa.inter.nstda.or.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment