สลอดเถา วงศ์สลอดเถา ELAEAGNACEAE ไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุม

ลักษณะประจำวงศ์

ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุมทั่วไป ไม่มีหูใบ ใบเดียว ขอเปรี้ยวออกเรียงสล เส้นใบเป็นแบบขนนก ดอกออกเป็นช่อกระจุกหรือช่อกระจ่างหรือดอกเดี่ยวตามง่ามใบ สมมาตรตามรัศมี ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบรวมเรียงเป็น 1 วงเชื่อมติดกันโคลนคอด รูปไส้กรอกหรือรูปท่อ ปลายแยกเป็น 4 กลีบเรียงกัน เกสรเพศผู้มี 4 อัน ติดบนคอกลีบ เกสรเพศเมียมี 1 อัน 1 ช่อง 1 คาร์เพล รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ออวุลมี 1 ติดที่โคนรังไข่ ผลเมล็ดเดียวแข็ง ล้อมรอบด้วยวงกลีบรวมติดแน่น 

ลักษณะเด่นของวงศ์

วงศ์ของพืชชนิดนี้เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุมทั่วไป ดอกมี 4 กลีบ สมมาตรตามรัศมี เกสรเพศผู้มี 4 อัน เกสรเพศเมียมี 1 อัน 1 ช่อง 1 คาร์เพล ออวุลมี 1 ติดที่โคนรังไข่ ผลเมล็ดเดียวแข็ง ล้อมรอบด้วยวงกลีบรวมติดแน่น 

การกระจายพันธุ์

พืชในเขตเอเชีย ในประเทศไทยมี 1 สกุล

ต้นสลอดเถา
ต้นสลอดเถา เป็นไม้เลื้อย ลำต้นและกิ่งมีเกล็ดสีเทา
ผลสลอดเถา
ผลสลอดเถา ผลรูปรียาว ผลสุกสีแดงหรือแดงออกส้ม

สามารถติดตามความรู้เเกี่ยวกับการเกษตร เพิ่มเติมได้ที่ เกษตรตำบล.คอม

แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.dnp.go.th
ภาพประกอบ : www.flickr.com

One Comment

Add a Comment