อาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

อาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ

ภายในมีพืชขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ

Add a Comment