แกงหวาย อาหารพื้นถิ่น จ.สกลนคร เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ประจำปี 2566

ตำใบย่านางและเมล็ดข้าวเหนียวแช่น้ำ

ตำใบย่านางและเมล็ดข้าวเหนียวแช่น้ำ

ตำใบย่านางและเมล็ดข้าวเหนียวแช่น้ำ (ข้าวเบือ)

ตำให้เข้ากันใส่น้ำแล้วกรองเอาแต่น้ำ

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment