แกงหวาย อาหารพื้นถิ่น จ.สกลนคร เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ประจำปี 2566

ใส่น้ำใบย่านาง

ใส่น้ำใบย่านาง

ใส่น้ำใบย่านางที่ผสมกับข้าวเบือแล้วลงไป

ต้มให้เดือด

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment