แกงหวาย อาหารพื้นถิ่น จ.สกลนคร เมนูเชิดชูอาหารถิ่น ประจำปี 2566

ใส่ผักต่างๆ

ใส่ผักต่างๆ

ใส่ผักต่างๆและใส่เห็ดลงไป

ต้มให้เดือด พอสุกยกลงจากเตา

คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

Add a Comment