มะระ มะระจีน ภาษาอังกฤษเรียก Bitter Gourd  ความแตกต่างมะระจีนและมะระไทย
การปลูกพืช
มะระจีน มะระ ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Momordica charantia L.ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อสามัญ  :   Balsam Pear, Bitter Cucumber, Lepros
วงศ์องุ่น VITACEAE ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะตรงข้ามใบ
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ ชื่อวงศ์องุ่น เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะตรงข้ามใบ ข้อบวมและเป็นข้อต่อ หูใบเล็กหลุดร่วงง่าย ใบเดี่ย
วงศ์ย่านตีเมียและพืชในสกุลย่านตีเมีย SANTALACEAE
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ย่านตีเมีย วงศ์ของพืช ลักษณะเป็นไม้ต้น ไม้เลื้อยหรือไม้พุ่มอึ่งอาศัย เป็นไม้กึ่งเบียนไม่มีหูใบ ใบเดี
วงศ์ผักไผ่ POLYGONACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นมีข้อบวมพอง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์  ไม้ล้มลุกอายุ 1 หรือหลายปี เลื้อยไปตามพื้นดิน ลำต้นมีข้อบวมพอง ใบเดี่ยวออกเกรียงสลับ ขอบมักเรียบ หูใบแผ
สลอดเถา วงศ์สลอดเถา ELAEAGNACEAE ไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุม
ไม้ผล
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้พุ่มรอเลื้อย มีเกล็ดรังแคปกคลุมทั่วไป ไม่มีหูใบ ใบเดียว ขอเปรี้ยวออกเรียงสล เส้นใบเป็นแ
วงศ์ถอบแถบและสกุลถอบแถบ CONNARACEAE
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะของวงศ์เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง บางทีเป็นไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก มียางขาวหรือยางใส ใบประกอบแบบขนน
วงศ์นมตำเลีย ASCLEPIADACEAE เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นมีน้ำยางขาว
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุก อายุหลายปี มักเป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง หรือไม้พุ่ม น้อยที่เป็นไม้ต้น บางครั้งคล้าย
CONVOLVULACEAE วงศ์ผักบุ้งและสกุลของผักบุ้ง
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์ผักบุ้งเป็นไม้ล้มลุก ไม้เถา หรือไม้เลื้อย มักมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม มีน้อยมากที่เป็น ไม้พุ่ม
วงศ์ลิ้นกวาง ANCISTROCLADACEAE ไม้เถาเลื้อย ปลายกิ่งเปลี่ยนเป็นมือเกาะแบบตะขอ
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์ลิ้นกวาง ANCISTROCLADACEAE เป็นไม้เถา หรือไม้พุ่มรอเลื้อย ปลายกิ่งเปลี่ยนเป็นมือเกาะแบบตะขอ ใช
ต้นลิ้นกวาง ชื่อวิทยาศาสตร์ ทั้งต้นมีสรรพคุณทางยา
ไม้เลื้อย
ลิ้นกวาง ชื่ออื่นๆ : ลิ้นควาย (ลำปาง) หางกวาง (นครพนม) ค้อนหมาแดง (นครราชสีมา) หูกลวง (ปราจีนบุรี, ตราด) โคนมะเด็น (สุพร
วงศ์หัวยาข้าวเย็น SMILACACEAE ไม้ล้มลุก ไม้เถาเลื้อย
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ ลักษณะวงศ์หัวยาข้าวเย็นเป็นไม้ล้มลุก ส่วนใหญ่เป็นเถาเลื้อย มีเหง้าลำต้นมักมีหนาม มีน้อยที่เป็นไม้พุ่มขนา