ตลาดฐานเพชรปทุม จังหวัดปทุมธานี เปิดทุกวัน เวลา 06:00-18:00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดฐานเพชรปทุม ตลาดฐานเพชรปทุม ตั้งอยู่เลขที่ 99/8 หมู่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งเมื่อ
ตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี เปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี  ตลาดสดเทศบาลเมืองสระบุรี ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุร
ตลาดกลางผลไม้ตะพง จังหวัดระยอง
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตลาดกลางผลไม้ตะพง ตั้งอยู่เลขที่ 153/5 หมู่ 12 ถนนสุขุมวิท ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เปิดข
ตลาดอุดมสุข อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดอุดมสุข ตลาดอุดมสุข ตั้งอยู่เลขที่ 379/55 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตลาดก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มี
ตลาดเทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดเทศบาลตำบลท่าตูม ตลาดเทศบาลตำบลท่าตูม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เปิดขายทุกวัน ตั้งแต
ตลาดประตูก้อมหรือกาดก้อม จังหวัดเชียงใหม่
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดประตูก้อม ตลาดประตูก้อม หรือ กาดก้อม ตั้งอยู่เลขที่่ 55/2 ถนนสุริยวงศ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม
ตลาดศรีเมือง อำเภอเมืองราชบุรี
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดศรีเมือง ตลาดศรีเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 533 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เปิดขายทุกวั
ตลาดริมปิงหรือตลาดสดริมปิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดริมปิง ตลาดสดริมปิง ตั้งอยู่ที่ ถนนเทศา 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มี
ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สมุทรสาคร
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ตั้งอยู่ที่ ถนนสุคนธวิธ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหว
ตลาดสดวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดวัดธาตุ ตลาดสดวัดธาตุ ตั้งอยู่ที่ 407/1 ถนนมีชัย ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ก่อตั้งเมื่อวั
ตลาดสดเทศบาลจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดสดเทศบาลจตุรพักตรพิมาน ตลาดสดเทศบาลจตุรพักตรพิมาน ตั้งอยู่ ที่ เทศบาลตำบลจตุรพักตร-พิมาน ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพ
ตลาดลำพูนจตุจักรหรือกาดลำพูนจตุจักร
ตลาดสด ผักผลไม้
ตลาดลำพูนจตุจักร ตลาดลำพูนจตุจักรหรือกาดลำพูนจตุจักร ตั้งอยู่เลขที่  103 หมู่ 18 ถนน ลำพูน-ดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำ